Pracownia Badań Systemów Depozycyjnych

dr.hab. Monika Kowal-Linka
university professor

E-mail: mokowal@amu.edu.pl
Phone: 0048-61-829-6046

 

PBN-ID: 1550900
Research Gate
ORCID 0000-0002-7215-3263

Scientific interests

 • sedimentology
 • geochemistry
 • petrology of sedimentary rocks
 • mineralogy
 • heavy minerals
 • vertebrate paleontology

Grants

 • Grant NCN OPUS – Detrital heavy minerals from the Triassic and the Late Cretaceous epicontinental carbonates from Opole Silesia, as a source of information about crystalline rocks that cropped out in the NE part of the Bohemian Massif during the long-lasting peneplenisation of the Variscan orogeny, and later during its tectonic inversion (head)
 • Grant NCN OPUS – Chemical and mineral composition of reptile bones from Lower Mushelkalk deposits of the Silesia region as a source of information about their taphonomy and chemical conditions in sedimentary and diagenesis environments (head)

Abstracts

 • Kowal-Linka, M., Krzemińska, E., Czupyt, Z. 2019 – Provenance of Precambrian-age detrital zircons from Mesozoic sedimentary rocks from southern Poland (Opolian Silesia). Abstract book of 34th IAS International Meeting of Sedimentology, 10-13.09.2019, Rome, Italy. Session 9.A 319: 821.
 • Kowal-Linka, M., Krzemińska, E., Czupyt, Z. 2019 – Discovery of Triassic-age detrital zircons in Keuper continental deposits: age of Lisowice bone-bearing horizon (Poland). Abstract book of 34th IAS International Meeting of Sedimentology, 10-13.09.2019, Rome, Italy, Session 7.B 318: 544.
 • Nowak, M., Kowal-Linka, M., Pésckay, Z. 2018 – Brunovistulian lithospheric mantle xenoliths from a newly recognized nephelinite dyke at the Folwark quarry, Opolian Silesia (SW Poland). XXVTH Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Mineralogia – Special Papers 48: 71.
 • Kowal-Linka, M. 2018 – Mantle rock-derived pyropes as detrital material in the Lower Triassic arenites from the NE Foreland of the Bohemian Massif: finding the host rocks. Abstract book of 3rd European Mantle Workshop, 26-28.06.2016, Pavia, Włochy: 81.
 • Kowal-Linka, M., Nowak, M., Pésckay, Z. 2018 – A new site with a large Cenozoic mantle xenolith-rich nephelinite dyke in Southern Poland (Opolian Silesia). Abstract book of 3rd European Mantle Workshop, 26-28.06.2016, Pavia, Włochy: 80.
 • Kowal-Linka, M., Nowak, M. 2018 – Nowe stanowisko z dużą, kenozoiczną, bogatą w ksenolity dajką nefelinitu ze Śląska Opolskiego (wschodnia część środkowoeuropejskiej prowincji wulkanicznej). W: Kędzierski, M., Gradziński, M. (Eds.), Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 7, Góra Św. Anny, 4-7.06.2018, Materiały konferencyjne. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków: 78.
 • Kowal-Linka, M., Krzemińska, E., Czupyt, Z. 2018 – Najmłodsze detrytyczne cyrkony z utworów triasu z Lipia Śląskiego (Lisowic) koło Lublińca a wiek lisowickiego poziomu kościonośnego. W: Kędzierski, M., Gradziński, M. (Eds.), Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 7, Góra Św. Anny, 4-7.06.2018, Materiały konferencyjne. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków: 77.
 • Kowal-Linka M., Krzemińska E., Jastrzębski, M., Czupyt, Z. 2017 – First SHRIMP U-Pb Geochronology on Detrital Zircons from Triassic and Cretaceous Strata from the Foreland of the Bohemian Massif (S Poland) (https://goldschmidt.info/2017/abstracts/abstractView?id=2017001961) Goldschmidt 2017, Paryż, 13-18.08.2017.
 • Kowal-Linka, M. 2017 – Detrital tourmalines from the Triassic and Cretaceous sedimentary rocks from the NE foreland of the Bohemian Massif (S Poland). Tourmaline2017, International Symposium, Book of abstracts, 44-45.
 • Kowal-Linka, M., Walczak, K. 2017 – Early Triassic change in the erosional level in the eastern part of the Bohemian Massif revealed by detrital garnet assemblages from the Buntsandstein siliciclastics of southern Poland. EGU General Assembly 2017, Wiedeń 23-28.04.2017, Geophysical Research Abstracts 19, EGU2017-4097.
 • Kardynał, K., Kowalski, J., Bodzioch, A., Kowal-Linka. M. 2016 – Remains of small vertebrates from the Röt (Lower Triassic) of Gogolin (Opole Region, Poland). XIV Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists 6-10.06.2016, Haarlem, The Netherlands. Programme and Abstract Book: 186.
 • Kowal-Linka, M., Walczak, K. 2016 – Zróżnicowanie zespołów minerałów ciężkich z lądowych i morskich utworów klastycznych pstrego piaskowca niższego (trias dolny) ze Śląska Opolskiego. III Polski Kongres Geologiczny, Wrocław 14-18.09.2016. Abstrakty: 168-170.
 • Walczak, K., Kowal-Linka, M. 2016 – Detrytyczne minerały ciężkie z wapienia muszlowego (trias środkowy) z niecki północnosudeckiej – materiał lokalny czy redeponowany ? VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6 – „Granice Sedymentologii” 28.06.2016 – 01.07.2016 Checiny – Rzepka. Abstrakty: 135-136.
 • Kardynał, K., Kowalski, J., Bodzioch, A., Kowal-Linka. M. 2016 – Szczątki małych kręgowców z Retu (wczesny trias) z Gogolina (województwo opolskie, Polska). XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Poznań, 21−23 września 2016, Abstrakty: 57-58.
 • Kardynał, K., Kowalski, J., Bodzioch, A., Kowal-Linka. M. 2016 – Wstępne wyniki badań nad szczątkami małych kręgowców z retu (wczesny trias) z Gogolina (województwo opolskie, Polska). Młodzi W Paleontologii, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Opole, 18-19.11.2016, Abstrakty: 17.
 • Kowal-Linka, M., Bodzioch, A. 2015 – Genesis of bone accumulations in the Röt (Lower Triassic, Olenekian) of the Opole Silesia region, southern Poland. [In:] Jagt, J.W.M., et al. (Eds.), Abstracts of 13th Annual Meeting of European Association of Vertebrate Palaeontologists, 08-12.07.2015, Opole: 69.
 • Bodzioch, A., Kowal-Linka, M., Niedźwiedzki, G., Owocki, K. 2015. – Taphonomy of dicynodont bones from Lipie Śląskie clay-pit at Lisowice (Upper Triassic, Norian-Rhaetian, Upper Silesia, S Poland). [In:] Jagt, J.W.M., et al. (Eds.), Abstracts of 13th Annual Meeting of European Association of Vertebrate Palaeontologists, 08-12.07.2015, Opole: 106.
 • Kowal-Linka, M., Bodzioch, A. 2015 – Udział mat sinicowych w powstaniu nagromadzeń szczątków kręgowców w utworach retu z okolic Gogolina (trias dolny, Śląsk Opolski). LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 09-11.09.2015, Chęciny.
 • Kowal-Linka, M., Jochum, K.P., Surmik, D. 2013 – Influence of long-term diagenesis on the REE content in marine reptile remains from the Middle Triassic bonebed (S Poland). Goldschmidt Conference Abstracts. Florence, 25-31.08.2013: 1504.
 • Kowal-Linka, M., Stawikowski, W. 2013 – Granat i turmalin jako wskaźniki pochodzenia materiału terygenicznego w środkowotriasowych skałach węglanowych z obszaru Opolszczyzny. Konferencja Geologia Morza 7-9.11.2013, Poznań: 39-40.
 • Bodzioch, A., Kowal-Linka, M. 2010 – Podstawowe cechy diagenetyczne wybranych kości płazów i gadów triasowych z nagromadzenia w Krasiejowie. [In:] Kopalne Biocenozy w Czasie i Przestrzeni. XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, 13-16.09.2010. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Wrocław: 5-7.
 • Kowal-Linka, M., Bodzioch A. 2010 – Nietypowo wykształcone ichnoskamieniałości Rhizocorallium z dolnego wapienia muszlowego (stanowisko w Żyglinie). [In:] Kopalne Biocenozy w Czasie i Przestrzeni. XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, 13-16.09.2010. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Wrocław: 32-33.
 • Kowal-Linka M. 2009 – Occurrence, characteristic and origin of the cone-in-cone structure calcite veins from the carbonates of the Gogolin Formation (Middle Triassic), Poland. [In:] 6th Annual Conference of SEPM-CES SEDIMENT 2009. Kraków, 24-25.06.2009. PGI, Warszawa: 26-27.
 • Kowal, M., 2005 – Geochemistry and sedimentary environment of limestones and marls of the Gogolin Formation (Lower Muschelkalk, Middle Triassic) in Upper Silesia, Poland. [In:] Homewood P., (Ed.): Abstracts of 24th IAS Meeting of Sedimentology, Muscat, Sultanate of Oman: 96.
 • Kowal, M. 2003 – Geochemistry and sedimentology of the Gogolin Formation (Middle Triassic), Upper Silesia (Poland). [In:] Tucker, M., Wilson, M., (eds): Abstracts of 12th Bathurst Meeting – International Conference on Carbonate Sedimentology, Durham, GB: 59.
 • Kowal, M. 2003 – Stan badań nad litostratygrafią i sedymentacją formacji gogolińskiej (dolny wapień muszlowy, trias środkowy) na Śląsku Opolskim. Streszczenia referatów PTG i Instytutu Geologii UAM, Poznań, 12: 73-85.
 • Kowal, M. 2002 – Stan badań nad litostratygrafią, sedymentacją i diagenezą formacji gogolińskiej („warstw gogolińskich”) na Śląsku Opolskim. Streszczenia referatów PTG i Instytutu Geologii UAM, Poznań, 11: 70-86.
 • Bodzioch, A., Kowal, M. 2000 – Occurrence and origin of calcite pseudomorphs after sulphates from the Lower Muschelkalk in Poland (Upper Silesia). [In:] Stackebrandt, W., Lorenc, S., (eds): Tagung zur 9 Jahrestagung der Gesellschaft für Geowissenschaften e. V., Exkurs. F. u Verofftl. GGW, Berlin, 209: 76.

Papers