...

Pracownia Badań Systemów Depozycyjnych

Sedimentary structures
Małe riplemarki i ślady pełzania małży nad dnie rzeki, Warta River, Dębina, 2010, K. Skolasińska
Small current ripples and traces of creeping, Warta River, Dębina, 2010, K. Skolasińska
01_18_małe riplemarki i ślady pełzania małży na równi zalewowej po ustąpieniu powodzi, small current ripples and traces of creeping on the floodplain, Warta River, Dębina, 2010, K. Skolasińska
Small current ripples and traces of creeping on the floodplain, Warta River, Dębina, 2010, K. Skolasińska
01_19_małe riplemarki i ślady pełzania małży na równi zalewowej po ustąpieniu powodzi, small current ripples and traces of creeping on the floodplain, Warta River, Dębina, 2010, K.Skolasińska
Small current ripples and traces of creeping on the floodplain, Warta River, Dębina, 2010, K. Skolasińska
01_21_piaszczysty osad powodziowy, flood sand deposition, bank of the Warta River, Dębina, 2010, K. Skolasińska
Flood sand deposition, bank of the Warta River, Dębina, 2010, K. Skolasińska
01_34_warstwowanie przekątne rynnowe - osady fluwioglacjalne, through cross bedding - fluvioglacial deposits, Ujście, 2014, K. Skolasińska
Through cross bedding - fluvioglacial deposits, Ujście, 2014, K. Skolasińska
01_35_riplemarki intereferencyjne - przybrzeże Bałtyku, interference ripplemarks - shoreface of the Baltic Sea, 2014, K. Skolasińska
Interference ripplemarks – shoreface of the Baltic Sea, 2014, K. Skolasińska
01_36_riplemarki eoliczne - plaża nad Bałtykiem, aeolian ripplemarks - backshore of the Baltic Sea, 2014, K. Skolasińska
Aeolian ripplemarks – backshore of the Baltic Sea, 2014, K. Skolasińska
Horizontal bedding, rhythmite, varve clay, Lębork, 2014, K. Skolasińska
Trace fossil – Rhizocorallium, Sadowa Góra, 2015, K. Skolasińska
Szczeliny z wysychania - jezioro okresowe, mud cracks - periodic lake, Tłumaczów, 2014, K. Skolasińska
Mud cracks – periodic lake, Tłumaczów, 2014, K. Skolasińska
10_sejsmity_seismites_Rugen Island_NE Germany_Gosia Pisarska-Jamrozy
Seismites, Rugen Island, NE-Germany, Gosia-Pisarska-Jamrozy
11_dumpstony_dropstony_dumstones_dropstones_Rugen Island_NE Germany_Gosia Pisarska-Jamrozy
Dumstones, dropstones, Rugen Island, NE-Germany, GosiaPisarska-Jamrozy
12_dropstony_dropstones_Rugen Island_NE Germany_Gosia Pisarska-Jamrozy
Dumstones, dropstones, Rugen Island, NE-Germany, GosiaPisarska-Jamrozy
13_spekane klasty_rupture clasts_rupture pebbles_E Poland_Gosia Pisarska-Jamrozy
Rupture clasts, rupture pebbles, E-Poland, Gosia Pisarska-Jamrozy
14_faldy futeralowe_sheath folds_NW Poland_Gosia Pisarska-Jamrozy
Sheath folds, NW-Poland (Pisarska-Jamroży & Weckwerth, 2012)
15_dajka klastyczna_clastic dyke_NW Poland_Gosia Pisarska-Jamrozy
Clastic dyke, NW-Poland (Pisarska-Jamroży & Weckwerth, 2012)
9_sejsmit_struktury injekcyjne_seismite_injection structures_Lithuania_Gosia Pisarska-Jamrozy
Seismite injection structures, Lithuania (Pisarska-Jamroży et al. 2019)
dajki neptuniczne w diamiktonie neptunian dykes in diamicton NW Poland
Neptunian dykes in diamicton, NW-Poland (Pisarska-Jamroży & Weckwerth, 2012)
klasty piaszczyste w osadach spływu mulowego, sandy clasts in mudflow, NW Poland, Gosia Pisarska-Jamrozy
Sandy clasts in mudflow, NW-Poland (Pisarska-Jamroży et al. 2019)
klin mrozowy z wtornym wypelnieniem ice-wedge pseudomorph structure with secondary infilling W Poland
Ice wedge pseudomorph, structure with secondary infilling, W-Poland (Pisarska-Jamroży & Zieliński, 2012)
klin mrozowy z wtornym wypelnieniem, Ice-wedge pseudomorph structure with secondary infilling, Rugen Island, NE Germany
Ice wedge, pseudomorph structure with-secondary infilling, Rugen Island NE-Germany, (Pisarska-Jamroży & Zieliński, 2012)
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Crevasse splay, climbing ripple-lamination, Marelwo 2011, K. Skolasinska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Natural levee deposits of successive floods, Poznan-Naramowice, 2011 K. Skolasinska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Small current ripples, Warta Rive,r Marlewo, 2011 K. Skolasinska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Crevasse splay-planar cross lamination, Marlewo, 2011, K. Skolasinska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Crevasse splay planar cross lamination, Marlewo, 2011, K. Skolasinska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Small ripple lamination, Marlewo, 2011, K. Skolasinska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Small ripple lamination and tabular cross bedded set, Marlewo, 2011,K. Skolasinska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Water level marks Marlewo, 2011 K. Skolasinska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Flood-sand-deposition-bank-of-the-Warta-River-Debina-2010-K.-Skolasinska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Crescent-mark-Marlewo-2011-K.-Skolasinska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Water level marks Marlewo, 2011 K. Skolasinska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
algal-mat-and-shell-lag-on-the-floodplain-Krajkowo-2010-K.-Skolasinska
krioturbacje, cryoturbations, Wroclaw, SW Poland
cryoturbations_Wroclaw, SW-Poland
Lineacja prądowa na równi zalewowej, current lineation, Rogalin, 2011, K. Skolasińska
Current-lineation-Rogalin-2011-K.-Skolasinska
Małe riplemarki i ślady pełzania małży nad dnie rzeki, small current ripples and traces of creeping, Warta River, Dębina, 2010, K. Skolasińska
Current-ripples-and-traces-of-creeping-Warta-River-Debina-2010-K.-Skolasinska
żwirowa rynna subglacjalna gravelly subglacial tunnel W Poland Gosia Pisarska-Jamrozy
gravelly-subglacial-tunnel_W-Poland (Pisarska-Jamroży & Zieliński, 2012)
Rytmy osadowe żwirowo-piaszczyste deponowane przez zalewy warstwowe, typowo występujące w sandrach i morenach (Pisarska-Jamroży & Börner, 2011)
gravelly-sandy-rhythms_NE-Germany (Pisarska-Jamroży & Börner, 2011
struktura kroplowa krioturbacje drop-like structure cryoturbations W Poland Gosia Pisarska-Jamrozy
drop-like-structure_cryoturbations_W-Poland, (Pisarska-Jamroży & Zieliński, 2012)
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.