Pracownia Badań Systemów Depozycyjnych

dr. hab. Katarzyna Skolasińska
university professor

Director of Postgraduate Studies:
Geology in practice and administration
Deputy Director of the Institute of Geology

E-mail: katskol@amu.edu.pl
Phone: 0048-61 829 6033

Research Gate
ORCID 0000-0001-7444-1755

Katarzyna Skolasińska

Scientific interests

 • modern sedimentary processes and deposits in fluvial (Warta River valley) and coastal aeolian environment (coastal zone of Baltic Sea – Słowiński National Park)
 • facies analysis of fluvial deposits and alluvial fans
 • infiltration structures in clastic deposits; clogging
 • geology of Sudety Mts.
 • rock raw materials of Poland

Grants

Grant MKiDN 60019/14 – Bi-ritual cemetery of the Tumulus culture people in Górzyca over the central Oder – interdisciplinary studies (investigator).

POWR.03.01.00-00-S174/17, GEOLOG II – Strategic profession for economic development: high-quality internship program for Institute of Geology AMU students (coordinator).

Grant NCN UMO-2012/05/B/ST10/00680 – Beach wind regime and its impact on the formation of dunes (investigator).

Grant MNiSW NN 304 105240 – Short- and long-term hydrogeological, sedimentological and hydrogeochemical effects of floods from May and June 2010 in the Warta River Valley in the region of Poznań (main investigator).

Grant KBN 6 PO4D 018 14 – Transformation of deposits in the river valley in conditions of infiltration of surface waters to intakes (on the example of water intakes for the city of Poznań: Poznań-Dębina and Krajkowo) – (main investigator).

Abstracts

 • Skolasińska K., Nowak B. 2019 – Sezonowa i wieloletnia zmienność koncentracji zawiesiny w dużej rzece nizinnej na przykładzie Warty. PotamON 2019 – Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, Łukęcin, 25-27.09.2019, Materiały konferencyjne: 72.
 • Lipka E., Phillips E., Skolasińska K., Rachlewicz G., Szczuciński W., 2019 – Using micromorphology to access the impacts of periglacial and mass flow processes on tills exposed at retreating glacier margins. INQUA 25-31.07.2019, Dublin, Ireland.
 • Skolasińska K. 2018 – Obciążenie zawiesinowe rzeki – co wynika z pomiarów zawiesiny na przykładzie Warty? VII Polska Konferencja Sedymentologiczna – POKOS’7, Góra Św. Anny, 04-07.06.2018.
 • Nowak B., Skolasińska K. 2017 – Zmienność termiki wód oraz występowania zjawisk lodowych na rzece Warcie w Sieradzu w latach 1956-2015. PotamON 2017 – Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, Wałcz, 27-29.09.2017, materiały konferencyjne: 72-73.
 • Skolasińska K., Rotnicka J. 2016 – Powódź 2010 i 2011 w dolinie Warty w okolicach Poznania – zapis w osadach. VI Polska Konferencja Sedymentologiczna – POKOS’6, Chęciny-Rzepka, 28.06-01.07.2016, Streszczenia referatów i posterów: 128.
 • Rotnicka J., Skolasińska K., Dłużewski M. 2016 – Wilgotność piasku transportowanego w strumieniu wiatrowo-piaszczystym na plaży. VI Polska Konferencja Sedymentologiczna – POKOS’6, Chęciny-Rzepka, 28.06-01.07.2016, Streszczenia referatów i posterów: 179.
 • Skolasińska K. 2015 – How natural levees are build-up? – the recent examples. IAS 31st Meeting of Sedimentology, Kraków, 22-25.06.2015.
 • Skolasińska K., Szczuciński W., Mitręga M., Rotnicka J., Jagodziński R., Lorenc S. 2013 – Sedimentary record of Warta river floods in summer 2010 and winter 2011 nearby Poznań, W Poland. European Geosciences Union, Vienna 07-12.04.2013; Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU: 2013-9638.
 • Skolasińska K. 2012 – Sedymentologiczne skutki letniej powodzi z 2010 roku w dolinie Warty w rejonie Poznania. 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Więcej Geografii”, Poznań, 5-8.09.2012: 48.
 • Skolasińska K., Rotnicka J. 2011 – Zimowa powódź 2010/2011 w dolinie Warty – osady powodziowe na zakolu w Marlewie (południowa część Poznania). Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, 13-16.10.2011, Zakopane, 90.
 • Skolasińska K. 2010 – Obwódki na ziarnach – zróżnicowanie genetyczne i mikromorfologiczne. In: Rotnicka J., Szczuciński W., Skolasińska K., Jagodziński R., Jasiewicz J. (red.) Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologicza – POKOS’4, Smołdzino 21-26.06.2010., Streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek: 48.
 • Skolasińska K. 2007 – Infiltracyjne pochodzenie cząstek ilastych w osadach – eksperyment. Przegląd Geologiczny 55: 305.
 • Skolasińska K. 2006 – Uwagi na temat „sieve deposition”. W: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich, materiały II Polskiej Konferencji Sedymentologicznej POKOS 2 – Zwierzyniec, s.160.
 • Przybyłek J., Górski J., Skolasińska K. 2000 – Projektowane infiltracyjne ujęcie wody Sowiniec k/Mosiny. Przewodnik LXXI Zjazdu PTG „Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski” (objaśnienia do wycieczki F).
 • Skolasińska K.1996 – Mikrostruktury kolmatacyjne (eksperyment). W: Analiza basenów sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia, V Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Warszawa.

Papers