Pracownia Badań Systemów Depozycyjnych

dr. hab. Małgorzata Szczepaniak
university professor

E-mail:kasprzak@amu.edu.pl
Phone: 0048-61 829 6004

Research Gate
ORCID 0000-0002-6935-1437

Katarzyna Skolasińska

Scientific interests

 • archaeometry and geoarchaeology;
 • regional geology of Greater Poland and Lower Silesia;
 • clastic rocks especially arenites; cathodoluminescence microscopy in geosciences – especially in quartz sandstones;
 • building materials in architecture, deterioration processes in stones, artefacts made of stone from archaeological site of Greater Poland area.

 

Abstracts

 

2023

 • Przybysz A., Szczepaniak M., Sobkowiak-Tabaka I. 2023 – The use of the petrographic method and Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) in the study of ceramics. ABSTRACT BOOK. 29th EAA Annual Meeting 30th August – 2nd September 2023. Belfast, Northern Ireland.

2022

 • Sobkowiak-Tabaka I., Kurzawska A., Szczepaniak M., Grześkowiak M., Fleszar M., Diachenko A., Levinzon Y. 2022 – Shell-tempered pottery: a case study of Tripolye cooking pots. 7th ARCH_RNT Archaeological Research and New Technologies, Conference Programme and Book of abstracts, p: 62-63; 6-8.10.2022 Kalamata, Grecja.
 • Michalska D., Szczepaniak M. 2022 – Charcoal from different environmental conditions in context of pretreatment for 14C measurements. BOOK OF ABSTRACTS, p. 44; 43rd International Symposium on Archaeometry, Lisbon, 16th – 20th May 2022, Portugalia,
 • Szczepaniak M., Wrzesińska, A., Wrzesiński, J. 2022 – Mineralogical and chemical diversity of mineral and glass beads from the area of the one of the biggest Polish early medieval necropolis in Dziekanowice, Greater Poland, Poland. BOOK OF ABSTRACTS, p. 147; 43rd International Symposium on Archaeometry, Lisbon, 16th – 20th May 2022, Portugalia,

2018

 • Szczepaniak, M., Żurakowska, M., Michalska, D. 2018 – Stone from cultural heritage in different environmental conditions – petrography and SEM-EDS analysis. Petrology in narrow and wide perspective: 25 years of sessions of the petrology group of the mineralogical society of Poland, 25-28 październik 2018, Brunów, Polska.

2017

 • Czernik, J., Michalska, D., Goslar, T., Mrozek-Wysocka, M., Szczepaniak, M., 2017 – Anthropogenic carbonates in chemical pretreatment. Influence of preparation on mortars dating. AMS-14 The 14th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry, 12-18 sierpnia 2017 r., Ottawa, Kanada.

2016

 • Michalska, D., Dzwoniarek-Konieczna, M., Szczepaniak, M., 2016 – Charcoal from different environmental conditions in methodological aspect of dating. [In:] 41st International Symposium on Archaeometry, Book of Abstracts. Zacharias N, Palamara E. (eds), Kalamata: Lab of Archaeometry, University of the Peloponnese, ISBN 978-618-80277-2-5
 • Gontaszewska A., Szczepaniak M., Michalska D., 2016 – On the problem of the age of organic deposits from Słubice (W Poland). Geochronometria. Conference Abstracts Series, 1: 67-68.
 • Szczepaniak, M., Marcinkowsk, M. 2016 – Geoarcheologia wczesnośredniowiecznego grodziska w Grzybowie koło Wrześni. [In:] Wyzwania Polskiej Geologii. 3 Polski Kongres Geologiczny. Wojewoda J. (red), Wrocław: 381-383. ISBN 978-83-942304-2-5
 • Szczepaniak, M. 2016 – Procesy diagenetyczne w wybranych piaskowcach kredowych synklinorium północnosudeckiego. [In:] Granice sedymentologii, Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS, Olszewska-Nejbert D, Filipek A, Bąbel M, Wysocka A (eds), Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii UW, Warszawa: 131, ISBN 978-83-945216-0-8

2014

 • Michalska, D., Czernik, J., Szczepaniak, M., Sikorska, M., 2014 – Verification of cathodoluminescence application in process of mortars selection for radiocarbon dating. AMS-13. The Thirteenth International Conference on Accelerator Mass Spectrometry, August 24th−29th, 2014, Aix – Marseille University – Montperrin Campus, Programme and Abstracts Handbook, Aix en Provence, Francja: 304.

2013

 • Michalska, D., Szczepaniak, M., Krzyszowski, A., 2013 – From Mesolithic to Early Medieval Ages in Great Poland on the examples of charcoal dating from Sowinki. International Symposium 14C and Archaeology; April 8th-12th, 2013, Ghent, Belgia: CXXX.

2012

 • Nawrocka, D., Szczepaniak, M., Krzyszowski, A. 2012 – Bones, wood and charcoal from Sowinki Medieval Cementry (Central Poland) in Radiocarbon Dating. 39th International Symposium on Archaeometry. 50 years of ISA. Programme and Abstracts Book. May 28th – June 1st, Leuven, Belgia: 191.

2011

 • Michalska-Nawrocka, D., Szczepaniak, M., 2011 – Charcoal radiocarbon dating in the light of cultural heritage. XX International Material Research Congress, August 14th-19th, 2011. Cancun, Meksyk.
 • Szczepaniak, M., Zurakowska, M., Michalska-Nawrocka, D., 2011 – Stone from historic buildings in different climatic condition. XX International Material Research Congress, August 14th-19th, 2011. Cancun, Meksyk.

2010

 • Szczepaniak, M., Nawrocka, D. 2010 – Characterization of sandstone blocks from historical buildings and environmental influence on its deterioration. 38th International Symposium on Archaeometry. Program and Abstracts, 10-14.05.2010, Tampa, Florida: 160-161.
 • Benysek, M., Nawrocka, D., Szczepaniak, M., 2010 – Analysis of charcoal and wood from Czarnówko site (pomorskie province, Poland). Synchrotron Radiation in Art and Archaeology. November, 7th-10th, 2010, Amsterdam, Streszczenia referatów i posterów.
 • Szczepaniak, M., Woszczyk, M., 2010 – Próba określenia dokładności metody Scheiblera w oznaczaniu węglanów w próbkach środowiskowych o małych odważkach. Abstrakty VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej Analityka dla społeczeństwa XXI wieku, July 4th-9th, 2010, Kraków: 384.
 • Nawrocka, D., Szczepaniak, M., 2010 – Archeometryczne badania oraz datowanie radiowęglowe zapraw. Abstrakty VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej Analityka dla społeczeństwa XXI wieku, July 4th-9th, 2010, Kraków: 409.
 • Nawrocka, D., Szczepaniak, M., 2010 – Application of cathodoluminescence in mortars selection for 14c dating Abstrakty: VIII Synchrotron Radiation in Art and Archaeology. November 7th-10th, 2010, Amsterdam, Streszczenia referatów i posterów.
 • Szczepaniak, M., 2010 – SEM-EDS, XRD and petrography in deterioration of sandstone building materials. Abstrakty: VIII Synchrotron Radiation in Art and Archaeology. November 7th-10th, 2010, Amsterdam, Streszczenia referatów i posterów.

2009

 • Szczepaniak, M., Nawrocka, D., Zurakowska, M., 2009 – Usage of petrographic analysis and SEM observations of mortars in sample selection for dating. 12th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials. September 15th-19th, 2009, Kamen, PMS Print + Medien Ltd. & Co. KG, 116-117.

2008

 • Szczepaniak, M. 2008 – Cathodoluminescence and statistical analysis in sandstones as provenance indicators. 37th International Symposium on Archaeometry. Program and Abstracts, 12-16.05.2008, Siena, Italy: 251-252.

2007

 • Mrozek-Wysocka, M., Szczepaniak, M. 2007 – Stone n Romanesque architecture in the Wielkopolska and Kujawy regions. Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology. Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA). 12-15.09.2007, Poznań, Poland: 192-193.
 • Szczepaniak, M., Mrozek-Wysocka, M., Nawrocka, D., 2007 – Petrographical analysis of ancient and medieval stone buildings and mortars based on the selected examples. 4th International Petroarchaeological Symposium, Wrocław, 11-13.10.2007.

2006

 • Kasprzak, M., Skoczylas, J. 2006 – Propozycja metodyki badań dla wyznaczenia miejsc pochodzenia piaskowców użytkowanych w budownictwie średniowiecznym. [In:] Środowiskowe Uwarunkowania Lokalizacji Osadnictwa, 27-29.09.2006 – Streszczenia referatów, komunikatów, posterów, Łódź: 45.
 • Nawrocka, D., Kasprzak, M., Mrozek – Wysocka, M., Zieliński, P. 2006 – A multi-analytical study of mortars, plasters and stone materials of historical buildings. [In:]: Synchrotron Radiation in Art and Archaeology, Programme and abstracts, 27-29.09.2006, Berlin: 9.

2004

 • Kasprzak, M., 2004 – Sandstone in Polish medieval architecture and its petrographical and physical properties. [In]: Juniorstav 2004. VI Odborna konference doktorskeho studia, Brno (na nośniku CD).

Papers
 

2023

 • Sobkowiak-Tabaka I.M., Kurzawska A., Szczepaniak M., Grześkowiak M., Fleszar M., Levinzon Y., Sokół A., Diachenko A. 2023 – Shell-tempered ceramics: A case study of Western Tripolye kitchen ware in the Middle Dniester region. Journal of Archaeological Science: Reports, 51, 104207. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.104207

2022

 • Szczepaniak M., 2022 – Piaskowiec w architekturze Poznania – formy jego deterioracji na przykładzie elewacji budynku Collegium Iuridicum. Przegląd Geologiczny, 70, 2: 126-134. http://dx.doi.org/10.7306/2022.7

2021

 • Kowalski Ł., Kaczmarek M., Krzyszowski A., Kowalski A.P., Garbacz-Klempka A., Szczepaniak  M., Ścibior D., Gaweł A., Targowski P., Ćwikliński Ł., Szczepańska  G., Wardas-Lasoń M.,  Wrzesińska A., Perek-Nowak M., Długosz P. 2021 – Fire walk with me: Looking through the Lusatian mass grave at Wartosław (Poland, 1100–900 BCE). Journal of Archaeological Science: Reports, 38, 103090. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.103090
 • Szczepaniak M., 2021 – Zróżnicowanie procesów deterioracji piaskowcowej elewacji XIX-wiecznego budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu. Przegląd Geologiczny, 69, 2: 127-134. 2021; http://dx.doi.org/10.7306/2021.8 

2019

 • Marcinkowski, M., Szczepaniak, M., 2019 – Geoarchaeology of the Early Medieval stronghold surroundings in Grzybowo near Września, Greater Poland. Quaestiones Geographicae, 38, 3: 95-108. doi: 10.2478/quageo-2019-0032
 • Szczepaniak, M., Rój, P., 2019 – Niszczenie okładziny piaskowcowej w zabytkowym budynku Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu. Przegląd Geologiczny, 67, 9: 717-727; http://dx.doi.org/10.7306/2019.42
 • Gontaszewska-Piekarz, A., Szczepaniak, M., 2019 – New datings of deposits from Odra river valley – stratigraphic consequences and interpretation at fluvial succession. Civil and Environmental Engineering Reports 3, 29:183-199. doi: 10.2478/ceer-2019-0034.
 •  Szczepaniak M., 2019 – Zróżnicowanie mineralogiczne i chemiczne paciorków z kamieni półszlachetnych i szkła z obszaru wczesnośredniowiecznej nekropolii w Dziekanowicach, [W:] Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, Wrzesiński J. (red), Biblioteka Studiów Lednickich XXXIX, seria B1, Fontes 8:1, Lednica. ISBN 978-83-61371-84-7, 978-83-61371-85-4.
 •  Szczepaniak M., 2019 – Wyniki analiz petrograficznych przedmiotów kamiennych, [W:] The Late Bronze Age Necropolis Wartosław–Biezdrowo–Zakrzewo. Nekropola z późnej epoki brązu Wartosław–Biezdrowo–Zakrzewo,  Krzyszowski A. (red), Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, 24, Poznań: 119-140. ISBN 978-83-60109-69-4.

2018

 • Skoczylas, J., Szczepaniak, M., 2018 – Znaki kamieniarskie interesującym obiektem badań interdyscyplinarnych. Przegląd Geologiczny, 66, 6: 361-363, 391.
 • Szczepaniak M., Mrozek-Wysocka M., 2018 – Wyniki analiz zapraw murarskich. [W:] Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Fragment odcinka północnego. Wyniki badań archeologicznych. Pawlak P. (red.), Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań, vol. 20: 277-307. ISBN 978-83-60109-62-5.

2016

 • Szczepaniak, M., 2016 – Zróżnicowanie litologiczne przedmiotów kamiennych. [In:] Osadnictwo wielokulturowe w Napachaniu, stan. 59, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. Wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych. Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 18, Krzyszowski A, Pawlak P. (eds), Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań: 301-308, ISBN 978-83-60109-53-3.

2015

 • Szczepaniak, M., 2015 – Procesy diagenetyczne w wybranych piaskowcach Dolnego Śląska i ich znaczenie dla romańskiej architektury południowej Wielkopolski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-081-4, Poznań, p. 164.

2014

 • Michalska, D., Szczepaniak, M., (eds) 2014 – Geosciences in Archaeometry. Methods and case studies. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-046-3, Poznań, p. 195.
 • Szczepaniak, M., 2014 – The rock materials in monuments and archaeology – research methods. [In:] Geosciences in Archaeometry. Methods and case studies. Michalska D., Szczepaniak M., (eds), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-046-3, Poznań: 15-36.
 • Szczepaniak, M., 2014 – The sandstones of sacral buildings of Greater Poland – provenance of the raw material. [In:] Geosciences in Archaeometry. Methods and case studies, Michalska D., Szczepaniak M., (eds), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-046-3, Poznań: 37-60.

2013

 • Michalska, D., Pazdur, A., Czernik, J., Szczepaniak, M., Żurakowska M. 2013 – Cretaceous aggregate and reservoir effect in dating of binding materials. Geochronometria, 40, 1: 33-41.

2012

 • Michalska-Nawrocka, D., Szczepaniak, M., Krzyszowski, A. 2012 – Radiocarbon dating in archaeological sites chronology. [In:] Radiocarbon dating. Michalska-Nawrocka D. (ed), ISBN: 978-953-51-0596-1, In Tech: 57-72.

2011

 • Skoczylas, J., Szczepaniak, M., 2011 – Zasoby przyrody w turystyce w programie nauczania, Scripta Comeniana Lesnensia 9: 15-18.

2009               

 • Szczepaniak, M., 2009 – Pochodzenie piaskowców wykorzystanych w budownictwie średniowiecznym. [In:] Domańska, L., Kittel, P., Forysiak, J. (eds) Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, tom 2, Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 405-411.

2008

 • Szczepaniak, M., Nawrocka, D., Mrozek-Wysocka, M. 2008 – Applied geology in analytical characterization of stone materials from historical buildings. Applied Physics A: Materials Science & Processing, Vol. 90, Issue 1/2008. Springer-Verlag: 89-95.
 • Woszczyk, M., Szczepaniak, M., 2008 – Reevaluation of the Scheibler method and its usefulness in the analysis of carbonate content in lake sediments. [In]: Bajkiewicz-Grabowska, E., Borowiak, D. (eds). Anthropogenic and natural transformations of lakes. vol. 2, Wyd. KLUG-PTLimn, Gdańsk: 223-225.
 • Mrozek – Wysocka, M., Szczepaniak, M., Nawrocka, D., 2008 – Petrographical analysis of ancient and medieval stone buildings and mortars based on the selected examples. [In:] Přichystal, A., Krmíček, L., Halavínová, M. (eds): Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century. PřF MU a MZM, Brno.

2005

 • Kasprzak, M., 2005 – Wybrane obiekty kultury materialnej Wielkopolski a miejscowy surowiec skalny. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo, 1697, 269: 189-198.
 • Kasprzak, M., 2005 – Problemy renowacji elementów z piaskowca na przykładzie budowli romańskich. [In:] Bliński T. (ed.): Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 1: 207-216.
 • Gontaszewska, A., Kasprzak, M., 2005 – Kamienne kościoły południowych okolic Zielonej Góry. [In:] Biliński, T. (ed.): Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 1: 143-154.

2004

 • Skoczylas, J., Mrozek, M., Kasprzak, M., 2004 – O początkach związków geologii z kamieniarstwem. Przegląd Geologiczny, 52, 12: 1139-1141.
 • Skoczylas, J., Mrozek, M., Kasprzak, M., 2004 – U źródeł rozwoju kamieniarstwa. Świat Kamienia, 5 (30): 124-127.

2003

 • Kasprzak, M., 2003 – Surowce skalne jako budulec romańskiego kościoła w Kotłowie koło Kalisza. Przegląd Geologiczny, 51 (3).
 • Kasprzak, M., 2003 – Użytkowanie surowców skalnych w średniowieczu w południowej Wielkopolsce. [In:] Łanczot, M., Nogaj-Chacha, J. (eds): FNP dla Archeologii. Podsumowanie programów Trakt i Archeo. UMCS, Lublin.
 • Kasprzak, M., 2003 – Piaskowiec w architekturze średniowiecznych zabytków sakralnych Kościelca Kaliskiego i Kotłowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 130: 29-36.
 • Kasprzak, M., 2003 – Zróżnicowanie wykorzystania kamienia w architekturze romańskiej na terenie południowej Wielkopolski. [In:] Kamień architektoniczny i dekoracyjny. Materiały Konferencji Naukowej, Kraków AGH, 23-24 września 2003: 69-75.
 • Kasprzak, M., Gontaszewska, A., 2003 – Kamień jako materiał budowlany na przykładzie kościołów średniowiecznych w okolicach Zielonej Góry. Natura, Zielona Góra, 9: 59-65.
 • Kasprzak, M., 2003 – Kamień w romańskich kościołach Kotłowa i Kościelca koło Kalisza. Świat Kamienia, 20 (1).