Pracownia Badań Systemów Depozycyjnych

Mikro świat
02_01_Jezioro Charzykowskie muł węglanowy detrytyczny kwarc Lake Charzykowskie carbonate mud detritic quartz K. Apolinarska
Ziarno detrytycznego kwarcu w mule węglanowym z Jeziora Charzykowskiego, Bory Tucholskie
02_02_Jezioro Charzykowskie muł węglanowy małżoraczki Lake Charzykowskie carbonate mud ostracods K. Apolinarska
Pancerzyki małżoraczków w mule węglanowym z Jeziora Charzykowskiego, Bory Tucholskie
02_03_Jezioro Charzykowskie muł węglanowy okrzemki piryt framboidalny Lake Charzykowskie carbonate mud diatoms framboidal pyrite K. Apolinarska
Okrzemki, piryt framboidalny w mule węglanowym z Jeziora Charzykowskiego, Bory Tucholskie
02_04_Jezioro Charzykowskie muł węglanowy okrzemki piryt framboidalny Lake Charzykowskie carbonate mud diatoms framboidal pyrite K. Apolinarska
Okrzemki, piryt framboidalny w mule węglanowym z Jeziora Charzykowskiego, Bory Tucholskie
02_05_Jezioro Skrzynka osady nadtrawiony kalcyt ślady rozpuszczania Lake Skrzynka sediment etched dissolved calcite K. Apolinarska
Nadtrawione kryształy kalcytu w osadach jeziornych. Widoczne ślady rozpuszczania. Jezioro Skrzynka, Bory Tucholskie (Apolinarska et al. 2012)
02_06 Jezioro Skrzynka agregaty kalcytu okrzemki piryt framboidalny Lake Skrzynka calcite aggregates diatoms framboidal pyrite K. Apolinarska
Agregaty kalcytu, okrzemki i piryt framboidalny w osadach Jeziora Skrzynka, Bory Tucholskie (Apolinarska et al. 2012)
02_07 Jezioro Skrzynka muł węglanowy kryształy kalcytu okrzemki Lake Skrzynka carbonate mud calcite crystals diatoms K. Apolinarska
Muł węglanowy złożony z kryształów kalcytu i pancerzyki okrzemek w osadach Jeziora Skrzynka, Bory Tucholskie (Apolinarska et al. 2012)
Muł węglanowy złożony z automorficznych kryształów kalcytu. Osady Jeziora Skrzynka, Bory Tucholskie (Apolinarska et al. 2012)
Muł węglanowy złożony z automorficznych kryształów kalcytu z pancerzykami okrzemek. Osady Jeziora Skrzynka, Bory Tucholskie (Apolinarska et al. 2012)
10.1a. detrytyczny granat pirop struktura trawienie trias Polska Monika Kowal-Linka -detrital garnet pirope texture etching Triassic Poland
Obraz BSE fasetowanego ziarna granatu (pirop) z dolnotriasowego arenitu z Jasiony (pstry piaskowiec, okolice Góry Świętej Anny, Śląsk Opolski). Fasetowanie jest skutkiem trawienia ziarna przez roztwory diagenetyczne w warunkach pogrzebania
10.1b. detrytyczny granat pirop struktura trawienie trias Polska Monika Kowal-Linka -detrital garnet pirope texture etching Triassic Poland
Obraz BSE fasetowanego ziarna granatu (pirop) z dolnotriasowego arenitu z Jasiony (pstry piaskowiec, okolice Góry Świętej Anny, Śląsk Opolski). Fasetowanie jest skutkiem trawienia ziarna przez roztwory diagenetyczne w warunkach pogrzebania
10.2. detrytyczny granat pirop struktura trawienie trias Polska Monika Kowal-Linka - detrital garnet pirope texture etching Triassic Poland
Obraz BSE fasetowanego ziarna granatu (pirop) z dolnotriasowego arenitu z Jasiony (pstry piaskowiec, okolice Góry Świętej Anny, Śląsk Opolski). Fasetowanie jest skutkiem trawienia ziarna przez roztwory diagenetyczne w warunkach pogrzebania
10.3. detrytyczny granat pirop struktura trawienie trias Polska Monika Kowal-Linka - detrital garnet pirope texture etching Triassic Poland
Obraz BSE fasetowanego ziarna granatu (pirop) z dolnotriasowego arenitu z Jasiony (pstry piaskowiec, okolice Góry Świętej Anny, Śląsk Opolski). Fasetowanie jest skutkiem trawienia ziarna przez roztwory diagenetyczne w warunkach pogrzebania.
10.4. detrytyczny granat pirop struktura trawienie trias Polska Monika Kowal-Linka - detrital garnet pirope texture etching Triassic Poland
Obraz BSE fasetowanego ziarna granatu (pirop) z dolnotriasowego arenitu z Jasiony (pstry piaskowiec, okolice Góry Świętej Anny, Śląsk Opolski). Fasetowanie jest skutkiem trawienia ziarna przez roztwory diagenetyczne w warunkach pogrzebania
10.5. detrytyczny granat pirop struktura trawienie trias Polska Monika Kowal-Linka - detrital garnet pirope texture etching Triassic Poland
Obraz BSE fasetowanego ziarna granatu (pirop) z dolnotriasowego arenitu z Jasiony (pstry piaskowiec, okolice Góry Świętej Anny, Śląsk Opolski). Fasetowanie jest skutkiem trawienia ziarna przez roztwory diagenetyczne w warunkach pogrzebania
10.6. detrytyczny granat pirop struktura trawienie trias Polska Monika Kowal-Linka - detrital garnet pirope texture etching Triassic Poland
Obraz BSE fasetowanego ziarna granatu (pirop) z dolnotriasowego arenitu z Jasiony (pstry piaskowiec, okolice Góry Świętej Anny, Śląsk Opolski). Fasetowanie jest skutkiem trawienia ziarna przez roztwory diagenetyczne w warunkach pogrzebania
10.7. detrytyczny granat pirop struktura trawienie trias Polska Monika Kowal-Linka - detrital garnet pirope texture etching Triassic Poland
Obraz BSE fasetowanego ziarna granatu (pirop) z dolnotriasowego arenitu z Jasiony (pstry piaskowiec, okolice Góry Świętej Anny, Śląsk Opolski). Fasetowanie jest skutkiem trawienia ziarna przez roztwory diagenetyczne w warunkach pogrzebania.
10.8. detrytyczny granat pirop struktura trawienie trias Polska Monika Kowal-Linka - detrital garnet pirope texture etching Triassic Poland
Obraz BSE fasetowanego ziarna granatu (pirop) z dolnotriasowego arenitu z Jasiony (pstry piaskowiec, okolice Góry Świętej Anny, Śląsk Opolski). Fasetowanie jest skutkiem trawienia ziarna przez roztwory diagenetyczne w warunkach pogrzebania
10.9. detrytyczny granat pirop inkluzje płynne struktura trawienie trias Kowal-Linka - detrital garnet pirope inclusion texture etching Triassic Poland
Obraz BSE fasetowanego ziarna granatu (pirop) z porami po inkluzjach płynnych; dolnotriasowy (pstry piaskowiec) arenit z Jasiony (okolice Góry Świętej Anny, Śląsk Opolski)