dr inż. Martyna Górska

E-mail: mgorska@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829-6041

Research Gate
ORCID 0000-0002-8460-2812

Doktorat (24.10.2023) – wyróżniony

The record of frost weathering of quartz grains in micromorphology and grain-size composition – an experimental study
Zapis wietrzenia mrozowego ziaren kwarcu w mikromorfologii i uziarnieniu – badania eksperymentalne

Promotorki: prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży, prof. dr hab. Barbara Woronko
Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Jary, prof. UW dr hab. Maciej Dąbski, prof. UPWr dr hab. inż. Jarosław Waroszewski


Granty i staże

  • Wietrzenie mrozowe ziaren kwarcu – nowe podejście w badaniach eksperymentalnych – kierownik grantu Preludium 2019/33/N/ST10/00021

Streszczenia

  • Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, S., Bitinas, A., Börner, A., Bronikowska, M., Damušytė, A., Górska, M., Hang, T., Hoffmann, G., Hüneke, H., Kenzler, M., Krievāns, M., Lamsters, K., Mleczak, M., Nartišs, M., Obst, K., Rosentau, A., Rother, H., Steffen, H., Steffen, R., Świątek, S., van Loon, T., Woronko, B., Woźniak, P.P., 2022 – Pleistocene seismites in the Southern Peribalticum area – the GREBAL project summary. Quaternary of the Eastern Baltic Region. Excursion guide and abstracts of international field symposium, 10-15.09.2022, Vilnius, Lithuania.
  • Skolasińska, K., Woronko B., Ulbin K., Mirosław-Grabowska J., Pisarska-Jamroży M., Górska M. & Apolinarska K., 2022 – Quaternary of the Eastern Baltic Region. Excursion guide and abstracts of international field symposium, 10-15.09.2022, Vilnius, Lithuania.
  • Woronko B., Ulbin K., Skolasińska K., Mirosław-Grabowska J., Pisarska-Jamroży M., Górska M. & Apolinarska K., 2022 – Calcite cementation as a result of subglacial processes – the Saalian ice-sheet case study. The 10th International Conference of the International Association of Geomorphologists (IAG), Coimbra (Portugal) 12-16.09.2022.
  • Górska, M.E., Woronko, B., Kossowski, T.M., Pisarska-Jamroży, M. 2021 – Zmiany w rozkładzie uziarnienia wywołane krótkookresową działalnością zamrozu. Zjazd Geomorfologów Polskich, Gdańsk 2021.
  • Górska, M.E. 2019 – Hybrid event beds from the Tylmanowa site (Polish Outer Carpathians). Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group 7-13.09.2019, Greifswald, Germany.

Artykuły