Pracownia Badań Systemów Depozycyjnych

Pracownia Badań Systemów Depozycyjnych (BASYD)

ul. Bogumiła Krygowskiego 12
61-680 Poznań, tel. +48-61-829 6028

W Pracowni Badań Systemów Depozycyjnych (BASYD) zajmujemy się badaniami kopalnych i współczesnych, klastycznych oraz biogeniczno-chemicznych, kontynentalnych systemów dyspozycyjnych, w tym rzecznych, jeziornych i torfowisk, glacjalnych, oraz systemów morskich. Prace badawcze obejmują rozpoznanie proweniencji materiału osadowego (m.in. minerałów ciężkich i in.), identyfikację procesów oraz czynników warunkujących i kształtujących transport, depozycję, deformację, oraz diagenezę osadów, dzięki czemu możliwe są kompleksowe rekonstrukcje środowisk sedymentacji. Prace są realizowane z wykorzystaniem metod analizy facjalnej, mikrofacjalnej, malakologicznej, geochemii izotopów, geochronologii innych.

Swoje doświadczenie zdobywaliśmy w licznych zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w Danii, Anglii, Portugalii oraz na uniwersytetach niemieckich w Aachen, w Greifswaldzie oraz w Berlinie.

Jesteśmy członkami oraz ekspertami licznych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, m.in. w ramach INQUA (Peribaltic Group oraz PATA), Komisji Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Prowadzimy zajęcia dydaktyczne m.in. z: Geologii czwartorzędu Polski, Globalnych zmian środowiskowych w holocenie, Kontynentalnych środowisk sedymentacji, Sedymentologii, Analizy facji, Paleontologii i stratygrafii, Geochemii izotopów, Surowców skalnych Polski; ponadto, prowadzimy ćwiczenia terenowe nad Bałtykiem, na Niżu Polskim oraz w Sudetach.