Pracownia Badań Systemów Depozycyjnych

Szymon Świątek
doktorant

E-mail: szymon.swiatek@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829-6070

Research Gate
ORCID 0000-0002-4833-8743

Zainteresowania naukowe

 • geologiczny oraz historyczny zapis trzęsień ziemi i powodzi
 • sedymentologia skał klastycznych
 • geologia sądowa (geoforensic) i geologia medyczna
 • hydrologia

Funkcje

 • Przewodniczący Rady Doktorantów Szkoły Nauk Przyrodniczych UAM

 • Członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych UAM


Granty i staże

 • Stypendium w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (01.07-30.09.2019) nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Streszczenia

 • Świątek, S., Belzyt, S., Pisarska-Jamroży, M., 2022 –  Sediments prone to liquefaction – implications from field studies: review. 5th WGSG Meeting, Milan, 28-30.06.2022 r.
 • Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, S., Bitinas, A., Börner, A., Bronikowska, M., Damušytė, A., Górska, M., Hang, T., Hoffmann, G., Hüneke, H., Kenzler, M., Krievāns, M., Lamsters, K., Mleczak, M., Nartišs, M., Obst, K., Rosentau, A., Rother, H., Steffen, H., Steffen, R., Świątek, S., van Loon, T., Woronko, B., Woźniak, P.P., 2022 – Pleistocene seismites in the Southern Peribalticum area – the GREBAL project summary. Quaternary of the Eastern Baltic Region. Excursion guide and abstracts of international field symposium, 10-15.09.2022, Vilnius, Lithuania.
 • Krawiec, A., Świątek, S., Wrzesiński, D., Wolny, F.,2021 – Cyrkulacyjne uwarunkowania dobowych zmian wody morskiej na polskim wybrzeżu Bałtyku. V Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna z okazji Światowego Dnia Wody „Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody”, 11.06.2021, Poznań.
 • Czuchaj, A., Krawiec, A., Wolny, F., Wrzesiński, D., Karpińska, S., Świątek, S., 2020 – Cyrkulacyjne uwarunkowania dobowych zmian temperatury wody morskiej na polskim wybrzeżu Bałtyku. IV Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna z okazji Światowego Dnia Wody „Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody”, 12.12.2020, Poznań.
 • Świątek, S., 2019 – Historyczny i geologiczny zapis wstrząsów sejsmicznych w Europie Środkowej. Konferencja naukowa „Geologia Warta Poznania”, 11-12.10.2019, Poznań.

Artykuły

 • Świątek, S., Belzyt S., Pisarska-Jamroży, M., Woronko, B., 2023 – Sedimentary records of liquefaction: implications from field studies. Journal of Geophysical Research: Earth Surface 128, e2023JF007152.  https://doi.org/10.1029/2023JF007152

 • Górska, M.E., Skolasińska, K., Świątek, S., Pisarska-Jamroży, M., 2023 – Frost-induced changes in the structure of sediments – results after 500, 1 000, 1 500 experimental freeze-thaw cycles. Catena 232, 107355. https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107355

 • Krawiec, A., Świątek, S., w druku – Preferencje mieszkańców Polski w zakresie turystyki w 2019 roku. [In:] Geoprzestrzeń 3: Środowisko przyrodnicze Polski – stan środowiska, ochrona, znaczenie turystyki. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

 • Czuchaj, A., Krawiec, A., Wolny, F., Wrzesiński, D., Karpińska, S., Świątek, S., 2020 – Cyrkulacyjne uwarunkowania nagłych spadków temperatury wody morskiej na polskim wybrzeżu Bałtyku. [In:] Wrzesiński D., Graf R., Perz A., Plewa K., (eds): Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody. Współczesne problemy i kierunki badań. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-7986-303-7