Pracownia Badań Systemów Depozycyjnych

prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży
profesor

tutor

E-mail: pisanka@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6028

Research Gate
ORCID 0000-0001-5878-5662
Komitet Badań Czwartorzędu PAN – Sekcja Litologii
Komisja Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie
grebal.amu.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • sedymentologia skał klastycznych
 • geologia czwartorzędu
 • mechanizmy depozycji w pradolinach
 • glacimarginalne środowiska sedymentacyjne
 • mechanizmy depozycji subaeralnych i subakwalnych spływów mas
 • procesy peryglacjalne
 • deformacje osadów nieskonsolidowanych
 • neotektonika


Granty

Grant NCN Opus 2015/19/B/ST10/00661 – Rozpoznanie świadectw trzęsień Ziemi w osadach plejstoceńskich generowanych przez ruchy glaciizostatyczne w otoczeniu basenu Morza Bałtyckiego – GREBAL (kierownik)

Grant NCN Opus 2013/09/B/ST10/00031 – Plejstoceńskie osady aluwialne i glacifluwialne: porównanie cech litologicznych, próba weryfikacji dotychczasowych modeli (wykonawca)

Grant NCN Sonata Bis 2013/10/E/ST10/001662014 – Wpływ recesji lodowców po Małej Epoce Lodowej na tempo akumulacji osadów i pogrzebania węgla we fiordach subpolarnych (wykonawca)

Grant MNiSW N307 057540 – Funkcjonowanie systemu: sandrowego i pradolinnego w czasie ostatniego zlodowacenia w Polsce NW w świetle badań sedymentologicznych (kierownik)

Streszczenia

 • Świątek, S., Belzyt, S., Pisarska-Jamroży, M., 2022 – Sediments prone to liquefaction – implications from field studies: review. 5th WGSG Meeting, Milan, 28-30.06.2022 r.
 • Belzyt, S, zespół Grebal, 2022 – Mechanizmy powstawania wewnątrzławicowych struktur deformacyjnych w plejstoceńskich osadach glacigenicznych w południowej części obszaru perybałtyckiego. XXVII Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 05-09.09.2022 r.
 • Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, S., Woronko, B., Woźniak, P., 2022 – Liquefaction and re-liquefaction sedimentological imprints in Pleistocene sediments. Quaternary of the Eastern Baltic Region. Excursion guide and abstracts of international field symposium, 10-15.09.2022, Vilnius, Lithuania.
 • Bronikowska, M., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, T., 2022 – Dropstone deposition process – insight from comprehensive numerical model. Quaternary of the Eastern Baltic Region. Excursion guide and abstracts of international field symposium, 10-15.09.2022, Vilnius, Lithuania.
 • Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, S., Bitinas, A., Börner, A., Bronikowska, M., Damušytė, A., Górska, M., Hang, T., Hoffmann, G., Hüneke, H., Kenzler, M., Krievāns, M., Lamsters, K., Mleczak, M., Nartišs, M., Obst, K., Rosentau, A., Rother, H., Steffen, H., Steffen, R., Świątek, S., van Loon, T., Woronko, B., Woźniak, P.P., 2022 – Pleistocene seismites in the Southern Peribalticum area – the GREBAL project summary. Quaternary of the Eastern Baltic Region. Excursion guide and abstracts of international field symposium, 10-15.09.2022, Vilnius, Lithuania.
 • Skolasińska, K., Woronko B., Ulbin K., Mirosław-Grabowska J., Pisarska-Jamroży M., Górska M. & Apolinarska K., 2022 – GREBAL. Quaternary of the Eastern Baltic Region. Excursion guide and abstracts of international field symposium, 10-15.09.2022, Vilnius, Lithuania.
 • Woronko B., Ulbin K., Skolasińska K., Mirosław-Grabowska J., Pisarska-Jamroży M., Górska M. & Apolinarska K., 2022 – Calcite cementation as a result of subglacial processes – the Saalian ice-sheet case study. The 10th International Conference of the International Association of Geomorphologists (IAG), Coimbra (Portugal) 12-16.09.2022.
 • Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, S. & GREBAL team, 2021 – Plejstoceńskie trzęsienia ziemi w południowej części obszaru perybałtyckiego – podsumowanie projektu GREBAL. Zjazd Geomorfologów Polskich, Gdańsk 2021.
 • Świątek, S., Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, S. 2021 – Charakterystyka mikrostruktur z upłynnienia w drobnoziarnistych osadach profilu Sārnate (W Łotwa). Zjazd Geomorfologów Polskich, Gdańsk 2021.
 • Mleczak, M., Woronko, B., Pisarska-Jamroży, M., Bujak, Ł., 2021 – Wpływ permafrostu na styl sedymentacji fluwialnej. Zjazd Geomorfologów Polskich, Gdańsk 2021.
 • Górska, M.E., Woronko, B., Kossowski, T.M., Pisarska-Jamroży, M. 2021. Zmiany w rozkładzie uziarnienia wywołane krótkookresową działalnością zamrozu. Zjazd Geomorfologów Polskich, Gdańsk 2021.
 • Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, S. & GREBAL team, 2021 – Sedimentological traces left by Pleistocene earthquakes in Poland, Lithuania, Latvia and Estonia. Intraplate Active Tectonics and Seismicity in Central/Western Europe. 23rd März 2021 webinarium.
 • Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, S., 2019 – Is there any relationship between occurrence of soft-sediment deformation structures caused by Pleistocene seismicity and induced by glaciotectonics? ICHEPS-19 7th International Colloquium on Historical Earthquakes & Paleoseismology Studies, 4-6.11.2019, Barcelona, 32.
 • Woźniak, P.P., Pisarska-Jamroży, M., 2019 – What induced earthquakes in front of the advancing last Scandinavian Ice Sheet? ICHEPS-19 7th International Colloquium on Historical Earthquakes & Paleoseismology Studies, 4-6.11.2019, Barcelona, 36.
 • Woźniak, P.P., Belzyt, S., Pisarska-Jamroży, M., Nartišs, M., Lamsters, K., Woronko, B., Bitinas, A. 2019 – Multiple deformed layers in Weichselian lacustrine sediments at Baltmuiža, western Latvia. Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group 7-13.09.2019, Greifswald, Germany.
 • Belzyt, S., Pisarska-Jamroży, M., Bitinas, A., Jusienė, A., Woronko, B., 2019 – Differences between periglacially-, seismicity-related and glacitectonically-trigerred soft-sediment deformation structures, case study from Slinkis site (Central Lithuania). Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group 7-13.09.2019, Greifswald, Germany.
 • Pisarska-Jamroży, M., Woronko, B., Bujak, Ł., Bitinas, A., Belzyt, S., Mleczak, M. 2019 – Load casts and pseudonodules as indicative soft-sediment deformation structures of glaciolimnic kames. Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group 7-13.09.2019, Greifswald, Germany.
 • Van Loon A.J. (Tom), Pisarska-Jamroży, M. 2019 – Pleistocene successions point at neglected hazards of climate warming. 34th IAS International Meeting of Sedimentology, 10-13.09.2019, Rome.
 • Belzyt, S., Pisarska-Jamroży, M., Woronko, B., Bitinas, A. 2019 – Multiple sandwich-like layers with soft-sediment deformation structures in glaciolacustrine succession of Dyburiai site, NW Lithuania. INQUA Congress 25-31.07.2019, Dublin, Ireland.
 • Belzyt, S., Bitinas, A., Börner, A., Damušytė, A., Hoffmann, G., Hüneke, H., Kenzler, M., Obst, K., Pisarska-Jamroży, M., Rother, H., Van Loon, A.J., Woronko, B. 2019 – Traces of glaciation-induced earthquakes in front of an advancing Pleistocene ice-sheet. Case studies from Germany and Lithuania. INQUA Congress 25-31.07.2019, Dublin, Ireland.
 • Pisarska-Jamroży, M., Woronko, B., Bujak, Ł., Bitinas, A., Belzyt, S., Mleczak, M. 2019 – Large-scale deformation structures characterize glaciolacustrine kame sediments—a new kame-investigation approach. INQUA Congress 25-31.07.2019, Dublin, Ireland.
 • Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, S., Woronko, B., Bitinas, A. 2019 – Soft-sediment deformation structures caused by three trigger mechanisms. Case study from Slinkis, Central Lithuania. INQUA Congress 25-31.07.2019, Dublin, Ireland.
 • Bitinas, A., Pisarska-Jamroży, M., Lazauskienė, J. 2019 – Specific soft-sediment deformation structures of the Eastern Baltic Region: correlation with tectonic framework and seismic activity. INQUA Congress 25-31.07.2019, Dublin, Ireland.
 • Woźniak, P.P., Belzyt, S., Pisarska-Jamroży, M., Lamsters, K., Nartisš, M., Woronko, B. 2019 – Pleistocene glaciolacustrine sediments with multiple, sandwich-like deformed layers (Baltic Sea bluff at Baltmuiža, western Latvia). INQUA Congress 25-31.07.2019, Dublin, Ireland.
 • Bronikowska, M., Pisarska-Jamroży, M. 2019 – Traces of seismic waves in Pleistocene, glaciolacustrine sediments. Case study from Usedom Island (NE Germany). INQUA Congress 25-31.07.2019, Dublin, Ireland.
 • Roman, M., Mleczak, M., Pisarska-Jamroży, M. 2019 – Lito- i kinetostratygrafia osadów nadkładu złoża piasków szklarskich w Ujściu, (Pojezierze Chodzieskie, W Polska). XXVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Plejstocen i paleolit przedpola Sudetów” 2-6.09.2019, Pokrzywna, Poland.
 • Pisarska-Jamroży, M., Woronko, B., Van Loon, A.J. 2018 – Tracing the origin of load structures induced by permafrost and seismicity-related processes. 9th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology, 25-27 June 2018, Possidi, Halkidiki, Greece.
 • Belzyt, S., Pisarska-Jamroży, M., Börner, A., Hoffmann, G., Hüneke, H., Kenzler, M., Obst, K., Rother, H., Van Loon, A.J. 2018 – Soft-sediment structures induced by earthquakes in front of the advancing Scandinavian Ice Sheet on Rügen Island (NE Germany). 9th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology, 25-27 June 2018, Possidi, Halkidiki, Greece.
 • Van Loon, A.J., Belzyt, S., Pisarska-Jamroży, M. 2018 – Ground fissures related to the 2016 Kaikoura (New Zealand) earthquake – a discussion about their enigmatic origin. 9th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology, 25-27 June 2018, Possidi, Halkidiki, Greece.
 • Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, S., Börner, A., Hoffmann, G., Hüneke, H., Kenzler, M., Obst, K., Rother, H., Van Loon, A.J. (Tom) 2018 – Soft-sediment deformation structures induced by glacio-isostatically triggered faulting in front of an advancing Pleistocene ice sheet (Rügen Island, NE Germany). The 36th General Assembly of the European Seismological Commission, Malta, no ESC2018-S42-62.
 • Woronko, B., Belzyt, S., Pisarska-Jamroży, M., Bujak, Ł. 2018 – Spękane klasty w glacitektonicznie zaburzonych osadach (Koczery, E Polska). XX polsko-ukraińskie seminarium terenowe w ramach cyklu ‘Stratygraficzna korelacja lessów i osadów lodowcowych Ukrainy i Polski’ Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej. 2-5 lipca 2018 r., Mielnik, 28-29.
 • Woronko, B., Pisarska-Jamroży, M. 2018 – Struktury gęstościowe powstające w warstwie czynnej oraz indukowane przejściem fali sejsmicznej. Stratygrafia Plejstocenu Polski – Plejstocen Gór Świętokrzyskich 3-7.09, Huta Szklana k/Bielin, 123-124.
 • Börner, A., Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, S., Hüneke, H., Kenzler, M., Obst, K., Rother, H., Van Loon A. J. (Tom), Hoffmann, G. 2018 – First evidence of glacio-isostatically induced crustal faulting in front of an advancing land-ice sheet (Rügen Island, NE Germany). [In:] Pisarska-Jamroży, M., Bitinas, A. (eds): Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern Baltic Region. Excursion guide of International Palaeoseismological Field Workshop, 17–21st September 2018, Vilnius, Lithuania, 50.
 • Woźniak, P.P., Pisarska-Jamroży, M. 2018 – Debris flow and glacioisostatic-induced soft-sediment deformation structures in glaciolacustrine sediments, Gdańsk Bay, Poland. [In:] Pisarska-Jamroży, M., Bitinas, A. (eds): Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern Baltic Region. Excursion guide of International Palaeoseismological Field Workshop, 17–21st September 2018, Vilnius, Lithuania, 72.
 • Mleczak, M., Pisarska-Jamroży, M., Bronikowska, M., Van Loon, A.J. 2018 – Dumpstony – zapis depozycji gór lodowych w osadach glacilimnicznych zlodowacenia wisły (Rugia, NE Niemcy), POKOS 7, 4-7.06.2018, Góra Św. Anny.
 • Bronikowska, M., Belzyt, S., Pisarska-Jamroży, M. 2018 – Struktury deformacyjne w nieskonsolidowanych osadach plejstoceńskich w otoczeniu Basenu Morza Bałtyckiego, POKOS 7, 4-7.06.2018, Góra Św. Anny.
 • Bronikowska, M., Pisarska-Jamroży, M. 2018 – Modelowanie numeryczne struktur deformacyjnych powstałych w wyniku propagacji fali sejsmicznej w nieskonsolidowanych osadach, POKOS 7, 4-7.06.2018, Góra Św. Anny.
 • Bronikowska, M., Pisarska-Jamroży, M. 2018 – Warunki depozycji dropstonów w ujęciu numerycznym, POKOS 7, 4-7.06.2018, Góra Św. Anny.
 • Woźniak, P.P., Pisarska-Jamroży, M. 2018 – Debryty subakwalne – interpretacja wybranych cech teksturalnych i strukturalnych. Kongres Geografii Polskiej 10-12.04.2018, Warszawa.
 • Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Mleczak, M., Roman, M. 2017 – A glaciolacustrine gravity-flow deposit with enigmatic clasts (Pleistocene, W Poland). International Meeting of Sedimentology, 33rd IAS, 10-12.10.2017, Toulouse, France.
 • Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. 2017 – Palaeoearthquake traces in Pleistocene lacustrine sediments (Baltic Sea Basin). International Meeting of Sedimentology, 33rd IAS, 10-12.10.2017, Toulouse, France.
 • Van Loon, A.J., Pisarska-Jamroży, M., Mleczak, M., Roman, M. 2017 – Saalian glaciolacustrine succession at Ujście (W Poland) with interesting sedimentary features and a palaeogeographic enigma. Chengdu. 3rd International Palaeogeography Conference, 23-25.09.2017, Chengdu, China.

 • Bronikowska, M., Pisarska-Jamroży, M. 2017 – Hydrocode modeling of sesimite deformation structures – assumption and preliminary results. PATA DAYS 2017: 8th International Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology, 13-16.11.2017, Blenheim, New Zealand.

 • Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Mleczak, M., Roman, M. 2017 – Saalian earthquakes in the Ujście Basin, W Poland. PATA DAYS 2017: 8th International Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology, 13-16.11.2017, Blenheim, New Zealand.

 • Belzyt, S., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Börner, A., Rother, H. 2017 – Evidences of glacio-isostatic rebound in Germany, Poland and Lithuania – an overview of the GREBAL project. PATA DAYS 2017: 8th International Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology, 13-16.11.2017, Blenheim, New Zealand.

 • Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Mleczak, M., Roman, M. 2017 – Zagadkowe osady glacilimniczne z mułowymi klastami – warunki sedymentacji (Ujście, W Polska). XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski – Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej, 4-8.09.2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa.

 • Pisarska-Jamroży, M., Bronikowska, M. 2017 – Założenia modelowania numerycznego powstawania struktur deformacyjnych związanych z falą sejsmiczną. XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski – Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej, 4-8.09.2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa.

 • Belzyt, S., Woronko, B., Pisarska-Jamroży, M., Bujak, Ł. 2017 – Spękane żwiry (ruptured pebbles) w osadach morenowych zdeformowanych glacitektonicznie, stanowisko Koczery (E Polska). XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski – Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej, 4-8.09.2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa.

 • Mleczak, M., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Roman, M. 2017 – Seria złożowa plejstoceńskich piasków szklarskich w Ujściu – geneza, wiek i warunki sedymentacji. XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski – Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej, 4-8.09.2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa.

 • Börner, A., Rother, H., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. Belzyt, S. 2017 – The GREBAL project – general overview about active tectonics and glacio-isostatic rebound in NE Germany. XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski – Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej, 4-8.09.2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa.

 • Woźniak, P.P., Pisarska-Jamroży, M., Elwirski, Ł. 2017 – Czynniki sterujące zróżnicowaniem wykształcenia cech klastów w debrytach subakwalnych. XI Zjazd Geomorfologów Polskich – Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby, 13-15.09.2017r. Warszawa.

 • Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Mleczak, M., Roman, M. 2017 – Silty clasts in a Saalian glaciolacustrine gravity-flow deposits, W Poland. International Field Symposium – From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia, 20-25.08.2017, Finland, Sweden, Norway.

 • Belzyt, S., Woronko, B., Pisarska-Jamroży, M., Bujak, Ł. 2017 – Glacitectonically-deformed moraine sediments with ruptured pebbles, Koczery study site, E Poland. International Field Symposium – From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia, 20-25.08.2017, Finland, Sweden, Norway.

 • Mleczak, M., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Roman, M. 2017 – Saalian seismites in the Ujście Basin, W Poland. International Field Symposium – From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia, 20-25.08.2017, Finland, Sweden, Norway.

 • Woźniak, P.P., Pisarska-Jamroży, M., Elwirski, Ł. 2017 – Lithic clasts and soft-sediment clasts as indicators of debris-flow direction in subaquatic environment. International Field Symposium – From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia, 20-25.08.2017, Finland, Sweden, Norway.

 • Börner, A., Rother, H., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Belzyt, S. 2017 – The GREBAL project – general overview about active tectonics and glacio-isostatic rebound in NE Germany. International Field Symposium – From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia, 20-25.08.2017, Finland, Sweden, Norway.

 • Pisarska-Jamroży, M., Woronko, B., Van Loon, A.J. (Tom), Mleczak, M. 2016 – Deformacje gęstościowe peryglacjalne i sesjmiczne – podobieństwa i różnice. XXIII Stratygrafia Plejstocenu Polski – Plejstocen południowej części pogranicza polsko-białoruskiego, 5-9.09.2016, Biała Podlaska/Brest, 52-54.

 • Pisarska-Jamroży, M. 2016 – Sedymentologiczny model rzeki roztokowej ostatniego zlodowacenia w pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej. XXIII Stratygrafia Plejstocenu Polski – Plejstocen południowej części pogranicza polsko-białoruskiego, 5-9.09.2016, Biała Podlaska/Brest, 50-51.

 • Woźniak, P.P., Pisarska-Jamroży, M., Mleczak, M. 2016 – Deformacje w osadach subakwalnych – dyskusja nad czynnikami sprawczymi. XXIII Stratygrafia Plejstocenu Polski – Plejstocen południowej części pogranicza polsko-białoruskiego, 5-9.09.2016, Biała Podlaska/Brest, 82-84.

 • Woronko, B., Pisarska-Jamroży, M. 2016 – Micro-scale frost weathering of quartz sand grains. International Conference on Permafrost ICOP 20-24.06.2016, Potsdam, Germany, 357.

 • Pisarska-Jamroży, M., Woronko, B., Van Loon, A.J. (Tom) 2016 – Loading structures in periglacial conditions versus earthquake-induced loading structures – similarities and differences. International Conference on Permafrost ICOP 20-24.06.2016, Potsdam, Germany, 335-336.

 • Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. (Tom), Woronko, B. 2016 – Earthquake-induced versus periglacilly-induced load structures in clastic sediments. Proceedings of the 7th International INQUA Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archaeoseismology 30.05-3.06.2016, Crestone, Colorado, USA, 40-41.

 • Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. (Tom), Woronko, B. 2015 – Proglacial and extraglacial factors controlling ice-marginal valley sedimentation during Weichselian glaciation in NW Poland. INQUA. Nagoya, Japan 27.07-2.08.2015.

 • Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. (Tom), Nartišs, M., Soms, J., Krievâns, M., 2015 – Traces of glacio-isostatic rebound of Scandinavian Ice Sheet in Poland and Latvia. Nagoya, Japan 27.07-2.08.2015.

 • Van Loon, A.J. (Tom), Pisarska-Jamroży, M., Nartišs, M., Krievâns, M., Soms, J. 2015 – Sections in Latvia with numerous seismites due to frequent high-magnitude earthquakes caused by Late Glacial glacio-isostatic uplift. The 2nd International Palaeogeography Conference. Beijing, China 10-13.10.2015.

 • Van Loon, A.J. (Tom), Pisarska-Jamroży, M., Woronko, B. 2015 – Processes controlling the heavy–mineral composition in Pleistocene glaciofluvial sediments with a high sedimentation rate. The 2nd International Palaeogeography Conference. Beijing, China 10-13.10.2015.

 • Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. (Tom), Nartišs, M., Krievâns, M. 2015 – Pleistocene earthquakes induced by glacio-isostatic rebound in Poland and Latvia. IAS 31st Meeting of Sedimentology, Krakow, Poland, 22-25.06.2015.

 • Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. (Tom), Woronko, B. 2015 – The role of the flow regime in the sorting of heavy minerals in Pleistocene glaciofluvial sediments with a high sedimentation rate. IAS 31st Meeting of Sedimentology, Krakow, Poland, 22-25.06.2015.

 • Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. (Tom), Nartišs, M., Krievâns, M. 2015 – Seismites recording glacio-isostatic rebound after melting of the Scandinavian Ice Sheet in Latvia. 6th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archaeoseismology, Pescina, Fucino Basin, Italy, 19-24.04.2015.

 • Van Loon, T., Pisarska-Jamroży, M., Nartišs, M., Krievâns, M., Soms, J. 2015 – Seismites in Latvia-Baltica. Fucino Frequent earthquakes recorded in a section with twelve seismites at Rakuti (SE Latvia). 6th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archaeoseismology, Pescina, Fucino Basin, Italy, 19-24.04.2015.

 • Pisarska-Jamroży, M., Weckwerth, P., Zieliński, T. 2014 – Pleistocene breccia – specific deposits of periglacial environment in the braided river channel (Toruń-Eberswalde ice-marginal valley, Poland). EUCOP4 European Conference on Permafrost. Évora, Portugal 18-21.06.2014: 280.

 • Van Loon, T., Pisarska-Jamroży, M. 2014 – Pleistocene glacio-isostatic seismites in NW Poland. International Field Symposium of the Peribaltic Regional Working Group 'Late Quaternary terrestrial processes, sediments and history: from glacial to postglacial environments, Eastern and Central Latvia’. Riga, Latvia 17-22.08.2014:145-147.

 • Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, T., Woronko, B., Sternal, B. 2014 – Heavy minerals as indicators of the source areas of the sediments in the Toruń-Eberswalde ice-marginal valley (NW Poland). International Field Symposium of the Peribaltic Regional Working Group 'Late Quaternary terrestrial processes, sediments and history: from glacial to postglacial environments, Eastern and Central Latvia’. Riga, Latvia 17–22.08.2014: 124-125.

 • Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, T., Woronko, B. 2014 – Hydrodynamiczne sortowanie minerałów ciężkich w środowisku glacifluwialnym i fluwialnym. XVI Terenowe warsztaty sedymentologiczne 'Ewolucja środowisk sedymentacyjnych regionu Pobrzeża Kaszubskiego’. Władysławowo 9-13.06.2014: 10-13.

 • Pisarska-Jamroży, M., Woronko, B. 2014 – Źródło osadów sandrowych i pradolinnych na podstawie analizy obtoczenia i zmatowienia ziaren kwarcu (zlodowacenie wisły, NW Polska). III Sedymentologiczne Spotkanie Dyskusyjne 'Znaczenie mikromorfologii ziarn kwarcu i płytek cienkich w badaniach środowisk sedymentacyjnych’. Warszawa 19.03.2014: 29-30.

 • Börner, A., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. 2014 – The 2014 field symposium ‘Late Quaternary terrestrial processes, sediments and history: from glacial to postglacial environments’. Geologos, 20: 303–306.

 • Pisarska-Jamroży, M., Zieliński, T. 2013 – Palaeoenvironmental implications of Markov chain analysis in coarse-grained sandur (Weichselian glaciation of Pomeranian Phase), NW Poland. International Field Symposium Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, Trakai-Vilnius 25-30.06.2013.

 • Pisarska-Jamroży, M., Zieliński, T. 2013 – Sedymentologiczne aspekty cykliczności osadów sandrowych (faza pomorska zlodowacenia Wisły, NW Polska) [Sedimentological aspects of glaciofluvial cyclicity in sandur deposits (Pomeranian Phase of Weichselian glaciation, NW Poland)].Stratygrafia Plejstocenu Polski 'Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych’. Lasocin 2-6. 09.2013: 116-117.

 • Pisarska-Jamroży, M., 2013 – Sedimentological evidence of Pleistocene hyperconcentrated flow in glaciolimnic deposits (Toruń-Eberswalde ice-marginal valley, E Germany). 10th International Conference on Fluvial Sedimentology (ICF10). Leeds 14-19.07.2013: 394.

 • Weckwerth, P., Pisarska-Jamroży, M. 2013 – Depositional processes of breccia origin in braided-river system in periglacial conditions (Toruń-Eberswalde ice-marginal valley, Poland). 10th International Conference on Fluvial Sedimentology (ICF10). Leeds 14-19.07.2013: 445.

 • Pisarska-Jamroży, M. 2013 – Book review: Börner, A., 2013. Mecklenburgische Seenplatte – Eiszeitmeer und Lesesteine Landslides – types, mechanisms and modelling. Geologos, 19: 347.

 • Pisarska-Jamroży, M. 2013 – Book review: Clague, J.J., Stead, D., 2012. Landslides – types, mechanisms and modelling. Geologos, 19: 159-160.

 • Pisarska-Jamroży, M. 2013 – Book review: Clague, J.J., Stead, D., 2012 – Landslides – types, mechanisms and modelling. The Sedimentary Record Book Review.

 • Piotrowski, A., Pisarska-Jamroży, M., Schlaak, B., Brose, F., Juschus, O., Przybylski, B., Relisko-Rybak, J., Sydor, P., Krzymińska, J. 2012 – Wysoczyzna Pojezierza Myśliborskiego i Dolina Dolnej Odry w okolicy Cedyni [Morainic upland of Myślibórz Lakeland and Lower Odra Valley in vicinity of Cedynia]. Stratygrafia Plejstocenu Polski ‘Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry’. Cedynia 3-7.09.2012: 14-34.

 • Pisarska-Jamroży, M., Weckwerth, P., Piotrowski, A., Sydor, P., Kotrys, B. 2012 – Geneza i znaczenie deformacji osadów nieskonsolidowanych w plejstoceńskich osadach deltowych, stanowisko Danowo, Nizina Szczecińska, NW Polsk [The origin and significance of soft-sediment deformation structures in Pleistocene deltaic sediments, Szczecin Lowland, NW Poland]. Stratygrafia Plejstocenu Polski Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry. Cedynia 3-7.09.2012: 95-96.

 • Weckwerth, P., Pisarska-Jamroży, M., Dobracka, E. 2012 – Geneza 'moreny Ostrowąsa’, Pojezierze Zachodniopomorskie, NW Polska [Origin of ‘Ostrowąs moraine’ the Pomeranian lake district, northwestern Poland]. Stratygrafia Plejstocenu Polski Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry. Cedynia 3-7.09.2012: 147-148.

 • Piotrowski, A., Brose, F., Sydor, P., Seidler, J., Pisarska-Jamroży, M. 2012 – Stanowisko 3 – Siekierki. Osady interglacjału eemskiego w Siekierkach [Eemian interglacial deposits in Siekierki]. Stratygrafia Plejstocenu Polski Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry. Cedynia 3-7.09.2012: 161-163.

 • Juschus, O., Pisarska-Jamroży, M., Szymura, P. 2012 – Stanowisko 10 – Eberswalde. Origin of glaciolimnic rhythmites in Macherslust (Eberswalde, NE Germany). Stratygrafia Plejstocenu Polski ‘Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry’. Cedynia 3-7.09.2012: 188-191.

 • Pisarska-Jamroży, M., 2012 – Book review: Martini, I.P, French, H.M., Alberti, P. 2011 – Ice-marginal and periglacial processes and sediments. Geologos, 18: 57-59.

 • Pisarska-Jamroży, M. 2012 – Book review: Martini, I.P, French, H.M., Alberti, P., 2011 – Ice-marginal and periglacial processes and sediments. The Sedimentary Record Book Review.

 • Weckwerth, P., Pisarska-Jamroży, M. 2011 – Warunki depozycji 'brekcji fluwialnej’ we wschodniej części pradoliny Noteci-Warty, IX Zjazd Geomorfologów Polskich. Poznań 20-22.09.2011: 164-165.

 • Pisarska-Jamroży, M., Weckwerth, P., Piotrowski, A. 2011 – Struktury deformacyjne osadów plejstoceńskiego stożka subakwalnego (Nizinia Szczecińska), VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne 'Rekonstrukcje środowisk de pozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych’. Ameliówka 17-18.05.2011: 83-87.

 • Pisarska-Jamroży, M., Zieliński, T. 2011 – Geneza osadów z klastami piaszczystymi w tunelach subglacjalnych (plejstocen, Pojezierze Poznańskie, NW Polska). VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne 'Rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych’. Ameliówka 17-18.05.2011: 88-92.

 • Börner, A., Pisarska-Jamroży, M. 2010 – Glazifluvialer Übergangsbereich der Pommerschen Endmoräne in der Kiesgrube Charlottenthal (Mecklenburg-Vorpommern) – Sedimentologische Untersuchungen und Lithostratigraphie von Tills [Sedimentological investigations and lithostratigraphy of tills in a transitional fan of Pomeranian Phase at Charlottenthal gravel pit] [In:] DEUQUA 'Quaternary Landscape Evolution in the Peribaltic Region’ 13-09.2010, Greifswald, Exkursion A: Mecklemburgische Seenplatte und Wismarer Bucht: 29-34.

 • Pisarska-Jamroży M. 2010 – 'Stare’ założenia doliny eberswaldzkiej (stanowiska Eberswalde i Macherslust) [In:] XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski 'Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w NE części Mazur’. Jeziorowskie 6-09.2010: 143-144.

 • Pisarska-Jamroży M., Zieliński, T. 2010 – O genezie brekcji gliniastej (plejstocen, dolina Noteci koło Atanazyna) [In:] XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski 'Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w NE części Mazur’. Jeziorowskie 6-09.2010: 145-147.

 • Pisarska-Jamroży, M., Kossowski, T., Jamroży, J. 2010 – O analizie granulometrycznej osadów gruboklastycznych [In:] I Sedymentologiczne Spotkanie Dyskusyjne: Analiza uziarnienia – rzeczywista jej wartość interpretacyjna. Warszawa, 18.05.2010: 19-20.

 • Piotrowski, J. A., Hermanowski, P., Pisarska-Jamroży, M., Piechota A. 2008 – Was the Odra lobe a major palaeo-ice stream of the southern Scandinavian Ice Sheet? – A preliminary study. 28th Nordic Geological Winter Meeting.

 • Pisarska-Jamroży, M. 2008 – Charakterystyka fizjograficzna i geneza Pradoliny Noteci-Warty [Physiographical characteristic and genesis of Noteć-Warta Pradolina] [In:] Przyroda i turystyka regionu Pomorza i Kujaw pt. 'Zasoby przyrodnicze i kulturowe drogi wodnej Wisła-Odra’, Szumińska, D. (ed.). Bydgoszcz: 9-15.

 • Gruszka B., Pisarska-Jamroży, M., Lisicki, S., Błaszkiewicz, M. 2008 – Różaniec – fine-grained deposits and their palaeogeographical implications [In:] International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group 'Quaternary of the Gulf of Gdańsk and Lower Vistula regions in northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography’, Lisicki, S. (ed.). Frombork – PIG Warszawa 14-19.09.2008: 67-69.

 • Pisarska-Jamroży, M. 2008 – Osady plejstoceńskich spływów jako wyznaczniki odległości miejsca depozycji od czoła lądolodu [Pleistocene mass-flow deposits as indicators of ice-sheet margin proximity] [In:] Polska Konferencja Sedymentologiczna pt. 'Baseny śródgórskie – kontekst regionalny środowisk i procesów sedymentacji’ [Intramontane basins: regional context of sedimentary environments and processes], Wojewoda, J. (ed.). Kudowa Zdrój 15-09.2008: 19-21.

 • Pisarska-Jamroży, M. 2008 – Rola osadów spływowych w interpretacjach paleogeograficznych [Significance of mass flows deposits in palaeogeographical interpretations] [In:] VIII Zjazd Geomorfologów Polskich, 'Rola procesów ekstremalnych w kształtowaniu rzeźby’. Słupsk 10-13.09.2008: 256-259.

 • Pisarska-Jamroży, M. 2008 – Litofacjalnyj kod fljuwialnych, glacjalnych i fljuwioglacjalnych odłożenii – nowoje przedłożenie [Lithofacial code of fluvial, glacial and glacifluvial deposits – new approach] [In:] VII International Conference of Young Scientists on fluvial erosion, channel processes and river mouth processes. Russia, Kursk 2204.2008: 190-195.

 • Hermanowski, P., Pisarska-Jamroży, M., Piotrowski J.A. 2006 – Subglacial drainage through the Banie tunnel channel during the Weichselian glaciation, NW Poland [In:] Quaternary Research Association 5th International Postgraduate Symposium. Scotland, Edinburgh 29.08-1.09.2006, British Geological Survey: 31-32.

 • Dobracka E., Pisarska M. 2002 – Osady fluwioglacjalne, glacjalne i glacilimniczne fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły [In:] IX Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski 'Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsęty’, 3-7.09.2002 r., Dobracki, R., Lewandowski, J., Zieliński, T. (eds). Borne Sulinowo – PIG Szczecin, UŚ Sosnowiec: 131-143.
 • Artykuły