Pracownia Badań Systemów Depozycyjnych

dr Małgorzata Bronikowska

E-mail: bronikowska.mamu@gmail.com

Research Gate

Doktorat (28.06.2022) – wyróżniony

Numerical modeling of Pleistocene soft-sediment deformation structures in glacigenic sediments Modelowanie numeryczne plejstoceńskich struktur deformacyjnych w osadach glacigenicznych

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży Recenzenci: prof. UG dr hab. Piotr Paweł Woźniak, prof. UMCS dr hab. Piotr Zagórski


Granty zrealizowane w Instytucie Geologii

 • Rozpoznanie świadectw trzęsień Ziemi w osadach plejstoceńskich generowanych przez ruchy glaciizostatyczne w otoczeniu basenu Morza Bałtyckiego – GREBAL – doktorantka w grancie
 • Modelowanie numeryczne powstawania struktur deformacyjnych wywołanych aktywnością sejsmiczną – kierownik grantu PRELUDIUM
 • Stypendium na RWTH Aachen University (23.01 – 23.04.2020) nr POWR.03.05.00-00-Z303/17
 • Kierownik projektu w ramach programu NAWA im. Iwanowskiej at RWTH Aachen University

Streszczenia opublikowane przed doktoratem

 • Bronikowska, M., Pisarska-Jamroży, M., 2022 – How to model seismites? Numerical solutions for soft sediment deformation structures problem. International Field Symposium of the Peribaltic Working Group INQUA ‘Quaternary evolution of the Eastern Baltic region: from glaciations and interglacials to the recent global warming’, Lithuania, Latvia.
 • Bronikowska, M., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., 2022 – Dropstone deposition process – insight from comprehensive numerical model. International Field Symposium of the Peribaltic Working Group INQUA ‘Quaternary evolution of the Eastern Baltic region: from glaciations and interglacials to the recent global warming’, Lithuania, Latvia.
 • Bronikowska, M., Pisarska-Jamroży, M. 2019 – Traces of seismic waves in Pleistocene, glaciolacustrine sediments. Case study from Usedom Island (NE Germany). INQUA Congress 25-31.07.2019, Dublin, Ireland.
 • Mleczak, M., Pisarska-Jamroży, M., Bronikowska, M., Van Loon, A.J. 2018 – Dumpstony – zapis depozycji gór lodowych w osadach glacilimnicznych zlodowacenia wisły (Rugia, NE Niemcy), POKOS 7, 4-7.06.2018, Góra Św. Anny.
 • Bronikowska, M., Belzyt, Sz., Pisarska-Jamroży, M. 2018 – Struktury deformacyjne w nieskonsolidowanych osadach plejstoceńskich w otoczeniu Basenu Morza Bałtyckiego, POKOS 7, 4-7.06.2018, Góra Św. Anny.
 • Bronikowska, M., Pisarska-Jamroży, M. 2018 – Modelowanie numeryczne struktur deformacyjnych powstałych w wyniku propagacji fali sejsmicznej w nieskonsolidowanych osadach, POKOS 7, 4-7.06.2018, Góra Św. Anny.
 • Bronikowska, M., Pisarska-Jamroży, M. 2018 – Warunki depozycji dropstonów w ujęciu numerycznym, POKOS 7, 4-7.06.2018, Góra Św. Anny.
 • Bronikowska, M., Pisarska-Jamroży, M. 2017 – Hydrocode modeling of sesimic deformation structures – assumptions and preliminary results. PATA DAYS 2017: 8th International Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology, 13-16.11.2017, Blenheim, New Zealand.
 • Losiak, A., Joeleht, A., Plado, J., Szyszka, M., Wild, E. M., Bronikowska, M., Belcher, C., Kirsimae, K., Steier, P. 2016 – Dating Ilumetsa craters (Estonia) based on charcoal emplaced within their proximal ejecta. Lunar and Planeteray Science XLVIII (2017), 20-24.03.2017, The Woodlands, Texas.
 • Losiak, A., Joeleht, A., Plado, J., Szyszka, M., Wild, E. M., Bronikowska, M., Belcher, C., Kirsimae, K., Steier, P. 2017 – Formation (and dating) of small impact craters on Earth as an analogue for Mars (Ilumetsa Craters Estonia). 19Th EGU General Assembly, EGU 2017, 23-18.04 2017, Vienna, Austria.
 • Jopek, T.J., Bronikowska, M. 2016 – Probability of coincidental clustering among the orbits of small bodies. Meteoroids 2016, 6-10.06.2016 Noordwijk, Netherlands.
 • Bronikowska, M., Artemieva, N.A., Wunnemann, K., Szczuciński, W. 2016 – Determination of meteoroid entry parameters for terrestrial strewn fields. Meteoroids 2016, 6-10.06.2016 Noordwijk, Netherlands.
 • Bronikowska, M., Artemieva, N.A., Wunnemann,K., Szczuciński, W. 2016 – Reconstruction of the Morasko meteoroid impact: from atmospheric entry to individual crater formation. 79th Meeting of the Meteoritical-Society, 7-12.08.2017 Berlin, Germany.
 • Bronikowska, M., Artemieva, N.A., Wunnemann, K., Szczuciński, W. 2016 – Determination of meteoroid dynamical properties for terrestrial strewn fields by numerical modeling. 79th Meeting of the Meteoritical-Society, 7-12.08.2017 Berlin, Germany.
 • Zhu, M.-H., Bronikowska, M., Losiak, A. 2016 – The formation of Kaali crater estonia: insight from numerical modeling. 9th Meeting of the Meteoritical-Society, 7-12.08.2017 Berlin, Germany.
 • Losiak, A., Belcher, C., Hudspith, V., Bronikowska, M., Zhu, M.-H., Joeleht A., Plado, J. Wilk, J. 2016 – Kaali Impact Crater: Impact-Produced Charcoal Sheds Light on the Processes Associated with the Formation of Small Craters. th Meeting of the Meteoritical-Society, 7-12.08.2017 Berlin, Germany.

Artykuły opublikowane przed doktoratem