...

Pracownia Badań Systemów Depozycyjnych

prof. dr hab. Karina Apolinarska
prodesor

E-mail: karinaap@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6016

Research Gate
ORCID 0000-0002-3507-5139
Komitet Badań Czwartorzędu PAN

Zainteresowania naukowe

 • paleolimnologia
 • limnologia
 • mięczaki słodkowodne
 • ramienice – makroglony
 • izotopy stabilne w badaniach paleolimnologicznych i limnologicznych
 • zmiany klimatu i środowiska w późnym glacjale i holocenie


Granty

Grant NCN Opus 2018/29/B/ST10/00120 – Torfowiska źródliskowe jako cenne archiwum wiedzy o paleoklimacie i paleoekologii oraz unikalny ekosystem i refugium, zamieszkały przez rzadkie i zagrożone gatunki roślin i zwierząt – kierownik

Grant Iuventus Plus IP 2011 000471 – Zastosowanie składu muszli mięczaków w rekonstrukcjach paleolimnologicznych. Podejście metodologiczne – kierownik

Grant Iuventus Plus IP 2010 000670 – Skład izotopowy (δ13C i δ18O) muszli mięczaków słodkowodnych jako wskaźnik warunków klimatycznych i ekologicznych – kierownik

Grant MNiSW N N307 2504 33 – Postglacjalna historia jezior Skrzynka i Mielnica (Park Narodowy Bory Tucholskie) w świetle danych izotopowych (δ18O i δ13C), geochemicznych i palinologicznych – kierownik

Grant KBN 2 PO4D 017 26 – Analiza chemiczna szkieletów malakofauny z wybranych profili Wielkopolski – kierownik

Streszczenia

 • Pełechaty M., Apolinarska K., Pukacz A., Krupska J. 2012 – Czy skład stabilnych izotopów węgla i tlenu w węglanach ramienicowych może być wskaźnikiem warunków środowiskowych. 22 Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków 19-22.09.2012
 • Apolinarska K., Pełechaty M., Pukacz A. 2012 – The significance of Chara vegetation in the precipitation of lacustrine calcium carbonate. 29th IAS Meeting of Sedimentology. Schladming, Austria 10-13.09.2012.
 • Apolinarska K., Pełechaty M., Pukacz A. 2012 – Are isotope signatures of charophyte carbonates a good tool for palaeoreconstructions? 12th International Paleolimnology Symposium. Glasgow, Great Britain 21-24.08.2012.
 • Apolinarska, K. 2012 – Freshwater mollusc shells. In isotope equilibrium or disequilibrium with lake waters? 12th International Paleolimnology Symposium. Glasgow, Great Britain 21-24.08.2012.
 • Słowiński M., Zawiska, I., Noryśkiewicz A.M., Apolinarska K., Lutyńska M., Skubała P., Ott F., Wulf S., Błaszkiewicz M., Brauer A. 2012 – Local environmental response of climate change in the Trzechowskie paleolake in northern Poland during the late glacial and early Holocene. 12th International Paleolimnology Symposium. Glasgow, Great Britain 21-24.08.2012.
 • Zawiska, I., Słowiński M., Noryśkiewicz A.M., Apolinarska K., Lutyńska M., Woszczyk M., Skubała, P., Obremska M. 2012 – Lake environment changes as a response to variable climate condition in Preboreal period. 12th International Paleolimnology Symposium. Glasgow, Great Britain 21-24.08.2012.
 • Krupska J., Pełechaty M., Apolinarska K., Pukacz A., Boszke, P. 2011 – Stable δ13C and δ18O isotope composition of thalli and oospor es carbonate encrustations of chosen charophyte species (Characeae). Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Second Conference on Research and Education. Poznań, 5-7.04.2011.
 • Słowiński M., Zawiska I., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M. 2011 – Macrophyte vegetation development in paleolake Czechwoskie (norther Poland), during the late-glacial and Elary-Holocene. European Geosciences Union General Assembly, Wiedeń, 3-8.04.2011.
 • Słowiński M., Zawiska I., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Skubała P., Ott F., Brauer A. 2011 – Climate impact on the Trzechowskie paleolake ecosystem during the Late Glacial and early Holocene in the light of multiproxy analysis. European Geosciences Union General Assembly, Wiedeń, 3-8.04.2011.
 • Pełechaty M., Apolinarska K., Pukacz A., Krupska J. 2011 – Isotope studies of recent charophytes: a tool for palaeoreconstructions? The 18th Meeting of the Group of European Charophytologists. 15-18.09.2011, Poznań, Poland.
 • Słowiński M., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Krajewska I., Woszczyk M. 2010 – Zapis zmian klimatu oraz środowiska w późnym glacjale i wczesnym holocenie – torfowisko Czechowskie i Borzechowskie – Bory Tucholskie). Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych, Golejów k. Staszowa, 15-16.04.2010: 99.
 • Apolinarska K., Pełechaty M., Pukacz A. 2010 – Rola ramienic w sedymentacji węglanowej w jeziorach oraz ich znaczenie w paleolimnologii. Teraźniejszość kluczem do przeszłości. Współczesne procesy sedymentacyjne i ich zapis kopalny. IV Konferencja Sedymentologiczna POKOS’4. Smołdzino 21-26.06.2010: 60-61.
 • Pełechaty M., Boszke P., Krupska A., Apolinarska K., Pukacz A., Siepak M. 2010 – Oospore formation and stable C and O isotope composition of chosen charophyte species. 17th Meeting of the Group of European Charophytologists (GEC). Program & Book of Abstracts. Tallinn, Estonia, 26-29.08.2010: 17.
 • Pełechaty M., Apolinarska K., Pukacz A., Krupska A., Boszke P. 2010 – Skład stabilnych izotopów węgla i tlenu w inkrustacjach węglanowych plech i oospor wybranych gatunków ramienic (Characeae). XIV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna. Szczecin – Stare Drawsko, 20-23.09.2010.
 • Apolinarska K. 2009 – Zastosowanie zapisu izotopowego (δ13C i δ18) w muszlach mięczaków w paleolimnologii. Seminarium Malakologiczne. Boszkowo 21-24.04.2009: 55-56.
 • Apolinarska K., Woszczyk M., Obremska M. 2009 – Postglacial history of lake Skrzynka (Bory Tucholskie National Park) recorded in isotope, geochemical and palynological data. [W:] Marszelewski W. (ed.) Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 3. PTLim, Toruń, 29-30.
 • Pełechaty M., Apolinarska K., Pukacz A., Siepak M., Boszke P., Krupska J., Sinkowski M. 2009 – Stable isotope composition of Chara rudis incrustation in a lake with extensive underwater charophyte meadows. 12th European Weed Research Society Symposium. Jyväskylä, Finland, 24-28.08.2009: 35-36.
 • Pełechaty M., Apolinarska K., Pukacz A., Siepak M., Boszke P., Krupska J., Sinkowski M. 2009 – Does stable isotope composition of Chara tometosa incrustation reflect environment al coditions? 16th Meeting of Europea Charophytologists (GEC). Orhid, 12-16.09.2009: 18-20.
 • Apolinarska K., Woszczyk M., Obremska M., Tobolski K. 2008 – Postglacjalna historia ujściowego odcinka Strugi Siedmiu Jezior, Park Narodowy Bory Tucholskie, w świetle danych izotopowych (δ18O i δ13C) geochemicznych i palinologicznych. Geneza i litologia i stratygrafia utworów Czwartorzędowych. Poznań, 20-21.11.2008, Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM, 10-11.
 • Pełechaty M., Apolinarska K., Pukacz A. 2008 – Stable isotope composition in Lychnothamnus barbatus: equilibrium or disequilibrium between encrustation and lake’s waters? 5 International Research Group in Charaphytes Symposium. Rostock, 09.2008, Universität Rostock and IRGC, 21.
 • Apolinarska K., Tobolski K., Woszczyk M., Obremska M. 2008 – Reconstruction of the postglacial history of Lakes Mielnica and Skrzynka, Bory Tucholskie National Park, on the basis of stable isotope (δ13C, δ18O), geochemical and palynological data. [W:] Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 2. KLUG-PTLim, Gdańsk, 9-12. XII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna, Gdańsk-Wdzydze Kiszewskie 24-26.2008.
 • Apolinarska, K. 2006 – Rekonstrukcje paleoklimatyczne i paleośrodowiskowe na podstawie zapisu izotopów stabilnych tlenu i węgla w węglanach jeziornych. Geneza węglanu a zapis izotopowy. X Jubileuszowa Ogólnopolska konferencja Limnologiczna „Geneza i przemiany jezior obszarów chronionych i poddanych antropopresji” Czernica 4-6.10.2006.
 • Apolinarska, K. 2006 – Rekonstrukcja zmian paleośrodowiskowych i paleoklimatycznych na podstawie zapisu izotopów stabilnych tlenu i węgla w węglanach jezior Lednickiego i Niepruszewskiego. Polskie Towarzystwo Geologiczne oddział w Poznaniu. Referaty, T. XV: 195-206.
 • Apolinarska, K. 2006 – Zapis stabilnych izotopów tlenu i węgla w późnoglacjalnych i holoceńskich biogenicznych węglanach Jeziora Lednickiego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 116, Seria: Konferencje 47. VI Konferencja Naukowa Doktorantów, Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii. Szklarska Poręba 23-25.03.2006: 291-302.
 • Apolinarska, K. 2005 – Zespoły mięczaków z późnoglacjalnych i holoceńskich osadów jeziornych stanowisk Imiołki, Rybitwy i Niepruszewo-Cieśle. XXI Krajowe Seminarium Malakologiczne. Toruń-Ciechocinek.
 • Apolinarska, K. 2005 – Molluscs assemblages from three new sites of lacustrine Late Glacial and Holocene deposits in the Wielkopolska. Folia Malacologica vol. 13: 118-119. Abstrakt: XXI Krajowe Seminarium Malakologiczne Toruń-Ciechocinek 6-8.04.2005.

Artykuły

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.