Pracownia Badań Systemów Depozycyjnych

Struktury sedymentacyjne
Małe riplemarki i ślady pełzania małży nad dnie rzeki, Warta River, Dębina, 2010, K. Skolasińska
Małe riplemarki i ślady pełzania małży nad dnie rzeki, Warta River, Dębina, 2010, K. Skolasińska
01_18_małe riplemarki i ślady pełzania małży na równi zalewowej po ustąpieniu powodzi, small current ripples and traces of creeping on the floodplain, Warta River, Dębina, 2010, K. Skolasińska
Małe riplemarki i ślady pełzania małży na równi zalewowej po ustąpieniu powodzi, Warta River, Dębina, 2010, K. Skolasińska
01_19_małe riplemarki i ślady pełzania małży na równi zalewowej po ustąpieniu powodzi, small current ripples and traces of creeping on the floodplain, Warta River, Dębina, 2010, K.Skolasińska
Małe riplemarki i ślady pełzania małży na równi zalewowej po ustąpieniu powodzi, Dębina, 2010, K.Skolasińska
01_21_piaszczysty osad powodziowy, flood sand deposition, bank of the Warta River, Dębina, 2010, K. Skolasińska
Piaszczysty osad powodziowy, Dębina, 2010, K. Skolasińska
01_34_warstwowanie przekątne rynnowe - osady fluwioglacjalne, through cross bedding - fluvioglacial deposits, Ujście, 2014, K. Skolasińska
Warstwowanie przekątne rynnowe – osady fluwioglacjalne, Ujście, 2014, K. Skolasińska
01_35_riplemarki intereferencyjne - przybrzeże Bałtyku, interference ripplemarks - shoreface of the Baltic Sea, 2014, K. Skolasińska
Riplemarki intereferencyjne – przybrzeże Bałtyku, 2014, K. Skolasińska
01_36_riplemarki eoliczne - plaża nad Bałtykiem, aeolian ripplemarks - backshore of the Baltic Sea, 2014, K. Skolasińska
Riplemarki eoliczne – plaża nad Bałtykiem, 2014, K. Skolasińska
Warstwowanie poziome, rytmit – ił warwowy, Lębork, 2014, K. Skolasińska
Skamieniałość śladowa – Rhizocorallium, Sadowa Góra, 2015, K. Skolasińska
Szczeliny z wysychania - jezioro okresowe, mud cracks - periodic lake, Tłumaczów, 2014, K. Skolasińska
Szczeliny z wysychania – jezioro okresowe, Tłumaczów, 2014, K. Skolasińska
10_sejsmity_seismites_Rugen Island_NE Germany_Gosia Pisarska-Jamrozy
Sejsmity powstałe w czasie nasuwania się lądolodu plejstoceńskiego (Pisarska-Jamroży et al. 2018)
11_dumpstony_dropstony_dumstones_dropstones_Rugen Island_NE Germany_Gosia Pisarska-Jamrozy
Grupy żwirów/ głazów (dumpstony) deponowane w osadach den zbiorników w efekcie wywracania się gór lodowych (Pisarska-Jamroży et al. 2018)
12_dropstony_dropstones_Rugen Island_NE Germany_Gosia Pisarska-Jamrozy
Struktury deformacyjne towarzyszące depozycji dropstonów (Pisarska-Jamroży el al. 2018)
13_spekane klasty_rupture clasts_rupture pebbles_E Poland_Gosia Pisarska-Jamrozy
Spękane klasty powstałe w efekcie deformacji glacitektonicznych moreny czołowej (Woronko et al. 2019)
14_faldy futeralowe_sheath folds_NW Poland_Gosia Pisarska-Jamrozy
Przekrój poprzeczny przez dwa fałdy futerałowe (Pisarska-Jamroży & Weckwerth, 2012)
15_dajka klastyczna_clastic dyke_NW Poland_Gosia Pisarska-Jamrozy
Dajka klastyczna, którą odprowadzony był nadmiar wody z osadu (Pisarska-Jamroży & Weckwerth, 2012)
9_sejsmit_struktury injekcyjne_seismite_injection structures_Lithuania_Gosia Pisarska-Jamrozy
Sejsmit (warstwa zdeformowana wewnętrznie) powstały w efekcie propagacji fali sejsmicznej związanej ze zmianami układu naprężeń w podłożu w czasie zlodowacenia plejstoceńskiego (Pisarska-Jamroży et al. 2019)
dajki neptuniczne w diamiktonie neptunian dykes in diamicton NW Poland
Dajka neptuniczna powstała przez wypełnienie piaskiem szczeliny powstałej w diamiktonie (Pisarska-Jamroży & Weckwerth, 2012)
klasty piaszczyste w osadach spływu mulowego, sandy clasts in mudflow, NW Poland, Gosia Pisarska-Jamrozy
Piaszczyste, wyerodowane klasty, które transportowane były przez spływ mułowy (Pisarska-Jamroży et al. 2019)
klin mrozowy z wtornym wypelnieniem ice-wedge pseudomorph structure with secondary infilling W Poland
Klin mrozowy z wtórnym wypełnieniem powstały w warunkach klimatu peryglacjalnego (Pisarska-Jamroży & Zieliński, 2012)
klin mrozowy z wtornym wypelnieniem, Ice-wedge pseudomorph structure with secondary infilling, Rugen Island, NE Germany
Klin mrozowy z wtórnym wypełnieniem powstały w warunkach klimatu peryglacjalnego (Pisarska-Jamroży & Zieliński, 2012)
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Glif krewasowy - laminacja riplemarków wstępujących, Marelwo, 2011, K. Skolasińska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Wkop w wał brzegowy - osady kolejnych wezbrań, Poznań-Naramowice, 2011, K. Skolasińska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Małe riplemarki na dnie rzeki, Warta River, Marlewo, 2011, K. Skolasińska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Glif krewasowy - warstwowanie przekątne, Marlewo, 2011, K. Skolasińska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Glif krewasowy - warstwowanie przekątne, Marlewo, 2011, K. Skolasińska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Piaszczysty osad powodziowy - laminacja riplemarkowa, Marlewo, 2011, K. Skolasińska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Laminacja riplemarkowa i warstwowanie przekątne w dużej skali, Marlewo, 2011, K. Skolasińska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Mikroterasy na brzegu Warty, Marlewo, 2011, K. Skolasińska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Piaszczysty osad powodziowy - laminacja riplemarkowa, Marlewo, 2011, K. Skolasińska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Ślad opływania - erozja przed przeszkodą, Marlewo, 2011, K. Skolasińska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Mikroterasy na brzegu Warty, Marlewo, 2011, K. Skolasińska
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Mata glonowa i bruk muszlowy na równi zalewowej po powodzi, Krajkowo, 2010, K. Skolasińska
krioturbacje, cryoturbations, Wroclaw, SW Poland
Krioturbacje powstałe w warstwie czynnej w warunkach klimatu peryglacjalnego. Fotografia zrobiona na ul. Hallera we Wrocławiu w trakcie budowy fundamentów pod budynek.
Lineacja prądowa na równi zalewowej, current lineation, Rogalin, 2011, K. Skolasińska
Lineacja prądowa na równi zalewowej, Rogalin, 2011, K. Skolasińska
Małe riplemarki i ślady pełzania małży nad dnie rzeki, small current ripples and traces of creeping, Warta River, Dębina, 2010, K. Skolasińska
Małe riplemarki i ślady pełzania małży nad dnie rzeki, Dębina, 2010, K. Skolasińska
żwirowa rynna subglacjalna gravelly subglacial tunnel W Poland Gosia Pisarska-Jamrozy
Rynna subglacjalna wypełniona żwirami. Rynna ta wchodzi w skład systemu ozowo-rynnowego Bukowsko-Mosińskiego (Pisarska-Jamroży & Zieliński, 2012)
Rytmy osadowe żwirowo-piaszczyste deponowane przez zalewy warstwowe, typowo występujące w sandrach i morenach (Pisarska-Jamroży & Börner, 2011)
Rytmy osadowe żwirowo-piaszczyste deponowane przez zalewy warstwowe, typowo występujące w sandrach i morenach (Pisarska-Jamroży & Börner, 2011
struktura kroplowa krioturbacje drop-like structure cryoturbations W Poland Gosia Pisarska-Jamrozy
Struktura kroplowa (jako przykład krioturbacji) powstała w warstwie czynnej w warunkach klimatu peryglacjalnych (Pisarska-Jamroży & Zieliński, 2012)