Pracownia Badań Systemów Depozycyjnych

mgr Rafał Kiełczewski
doktorant
(w projekcie Opus)

E-mail: rafkie@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829-6041

Research Gate
ORCID 000-0003-4900-3846
Rafał Kiełczewski

Zainteresowania naukowe

  • geochemia izotopów (izotopy stabilne w badaniach paleolimnologicznych i limnologicznych)
  • geologia poszukiwawcza
  • petrologia skał metamorficznych (petrogeneza i deformacja gnejsów)
  • zmiany klimatu i środowiska w późnym glacjale i holocenie


Granty i staże

  • Torfowiska źródliskowe jako cenne archiwum wiedzy o paleoklimacie i paleoekologii oraz unikalny ekosystem i refugium, zamieszkały przez rzadkie i zagrożone gatunki roślin i zwierząt – doktorant w grancie Opus (2018/29/B/ST10/00120)

Streszczenia

Artykuły