Pracownia Badań Systemów Depozycyjnych

mgr Mateusz Mleczak
doktorant

E-mail: mateusz.mleczak@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829-6070

Reaserch Gate

ORCID 0000-0002-0055-8747

Zainteresowania naukowe

 • geologia i geomorfologia czwartorzędu
 • sedymentologia skał klastycznych
 • mechanizmy depozycji w strefach marginalnych


Granty i staże

 • Wielkie plejstoceńskie sandry Polski NW – sedymentologia, paleohydraulika oraz zapis powodzi w nowym ujęciu – kierownik grantu Preludium NCN/2017/25/N/ST10/00322
 • Stypendium na Uniwersytecie w Aarhus (15.05-15.06.2019) nr POWR.03.05.00-00-Z303/17

Streszczenia

 • Mleczak, M., Pisarska-Jamroży, M., 2022 – Why large sandurs cannot be easily divided into proximal and distal parts? A case study from the Gdwa sandur, NW Poland. International Field Symposium of the Peribaltic Working Group INQUA ‘Quaternary evolution of the Eastern Baltic region: from glaciations and interglacials to the recent global warming’, Lithuania, Latvia.
 • Pisarska-Jamroży, M., Woronko, B., Bujak, Ł., Bitinas, A., Belzyt, S., Mleczak, M. 2019 – Load casts and pseudonodules as indicative soft-sediment deformation structures of glaciolimnic kames. Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group 7-13.09.2019, Greifswald, Germany.
 • Mleczak, M., 2019. Sedimentological record of glaciofluvial flood (distal part of Gwda sandur, W Poland). Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group 7-13.09.2019, Greifswald, Germany.
 • Pisarska-Jamroży, M., Woronko, B., Bujak, Ł., Bitinas, A., Belzyt, S., Mleczak, M. 2019 – Large-scale deformation structures characterize glaciolacustrine kame sediments—a new kame-investigation approach. INQUA Congress 25-31.07.2019, Dublin, Ireland.
 • Roman, M., Mleczak, M., Pisarska-Jamroży, M. 2019 – Lito- i kinetostratygrafia osadów nadkładu złoża piasków szklarskich w Ujściu, (Pojezierze Chodzieskie, W Polska). XXVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Plejstocen i paleolit przedpola Sudetów” 2-6.09.2019, Pokrzywna, Poland.
 • Mleczak, M. 2018 – Plejstoceńskie sandry Polski NW – sedymentologia, paleohydraulika oraz zapis powodzi w nowym ujęciu – założenia projektu. [W:] A. Kostrzewski, A. Stach, M. Majewski (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, t. VII, IGIG UAM, Poznań: 227-229.
 • Mleczak, M., Pisarska-Jamroży, M., Bronikowska, M., Van Loon, A.J. 2018 – Dumpstony – zapis depozycji gór lodowych w osadach glacilimnicznych zlodowacenia wisły (Rugia, NE Niemcy), POKOS 7, 4-7.06.2018, Góra Św. Anny.
 • Mleczak, M. 2018 – Zapis osadowy powodzi w plejstoceńskich sandrach Polski NW w nowym ujęciu – założenia projektu, POKOS 7, 4-7.06.2018, Góra Św. Anny.
 • Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Mleczak, M., Roman, M. 2017 – Saalian palaeoearthquakes in the Ujście Basin, W Poland. PATA DAYS 2017: 8th International Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology, 13-16.11.2017, Blenheim, New Zealand.
 • Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Mleczak, M., Roman, M. 2017 – A glaciolacustrine gravity-flow deposit with enigmatic clasts (Pleistocene, W Poland). International Meeting of Sedimentology, 33rd IAS, 10-12.10.2017, Toulouse, France.
 • Van Loon, A.J., Pisarska-Jamroży, M., Mleczak, M., Roman, M. 2017 – Saalian glaciolacustrine succession at Ujście (W Poland) with interesting sedimentary features and a palaeogeographic enigma. Chengdu. 3rd International Palaeogeography Conference, 23-25.09.2017, Chengdu, China.
 • Mleczak, M., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Roman, M. 2017 – Seria złożowa plejstoceńskich piasków szklarskich w Ujściu – geneza, wiek i warunki sedymentacji. XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski – Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej, 4-8.09.2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa.
 • Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Mleczak, M., Roman, M. 2017 – Silty clasts in a Saalian glaciolacustrine gravity-flow deposits, W Poland. International Field Symposium – From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia, 20-25.08.2017, Finland, Sweden, Norway.
 • Mleczak, M., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Roman, M. 2017 – Saalian seismites in the Ujście Basin, W Poland. International Field Symposium – From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia, 20-25.08.2017, Finland, Sweden, Norway.
 • Pisarska-Jamroży, M., Woronko, B., Van Loon, A.J. (Tom), Mleczak, M. 2016 – Deformacje gęstościowe peryglacjalne i sesjmiczne – podobieństwa i różnice. XXIII Stratygrafia Plejstocenu Polski – Plejstocen południowej części pogranicza polsko-białoruskiego, 5-9.09.2016, Biała Podlaska/Brest, 52-54.
 • Woźniak, P.P., Pisarska-Jamroży, M., Mleczak, M. 2016 – Deformacje w osadach subakwalnych – dyskusja nad czynnikami sprawczymi. XXIII Stratygrafia Plejstocenu Polski – Plejstocen południowej części pogranicza polsko-białoruskiego, 5-9.09.2016, Biała Podlaska/Brest, 82-84.

Artykuły